Firmy z sektora produkcyjnego coraz lepiej i bardziej świadomie wykorzystują dane

Przyszłość należy do tych organizacji, które nauczą się wykorzystywać informacje w najpełniejszy sposób – podkreślają eksperci. Tymczasem zaledwie 3 procent firm z sektora produkcyjnego może się poszczycić statusem data driven, oznaczającym, że stale sięgają po dane w swoich działaniach biznesowych. Jednocześnie już 38 procent przedsiębiorstw produkcyjnych reprezentuje tzw. podejście data empowered, w razie potrzeby umiejętnie posługując się danymi – wynika z analiz Fujitsu*.

Według badania Fujitsu, w branży produkcyjnej przeważają firmy z kategorii data sustained, w których dane wykorzystywane są w znaczący sposób, ale bywają one niekompletne. To aż 57 proc. z ankietowanych przedsiębiorstw. Z kolei jedynie 2 proc. ankietowanych określono jako przedsiębiorstwa data starved, chaotycznie podchodzące do zbierania i zarządzania danymi. Wyniki te umiejscawiają firmy produkcyjne mniej więcej w połowie drogi, jeśli chodzi o dojrzałość posługiwania się danymi w podziale na sektory. Więcej organizacji data driven znaleźć można w branżach: finansowej, telekomunikacyjnej oraz ochrony zdrowia. Z kolei za sektorem produkcyjnym plasują się branże: retail, automotive oraz transportowa.

W stronę dojrzałości

Tymczasem okazuje się, że im dojrzalsze podejście organizacji do operowania danymi, tym lepsze rezultaty ona osiąga. Aż 79 proc. wszystkich zbadanych przedsiębiorstw data driven, wykazywało wyniki biznesowe przewyższające średnią w swojej branży. W grupie data starved takich firm było zaledwie 29 proc.

Jak podkreślają eksperci, organizacje wykorzystujące dane w najmniej dojrzały sposób, już w tym momencie znajdują się zatem w bardzo niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej. Coraz więcej firm świadomie rozpoczyna drogę w stronę data driven. Moment, w którym coraz częściej mówi się o odporności biznesowej, bezpieczeństwie systemów i nieuchronnym żegnaniu starszych narzędzi i technologii – to bardzo dobra okazja, aby firmy produkcyjne rozpoczęły budowanie swojej przewagi w oparciu o nowoczesną transformację infrastruktury.

Nie tylko dla gigantów<</p>

Globalni liderzy już od dłuższego czasu podążają w kierunku data driven. Jednak działania oparte na danych przestają być przywilejem największych organizacji. Dzięki szerszej dostępności – także finansowej – m.in. rozwiązań chmurowych czy hybrydowych, coraz więcej firm może wdrażać innowacje, operując dużymi wolumenami informacji. Oznacza to nowe perspektywy przechowywania, przetwarzania, a także analizy danych, również dla przedsiębiorstw z sektora MSP.

    – Firma produkcyjna oparta na danych wykorzystuje je na każdym poziomie, aby osiągnąć przewagę strategiczną i operacyjną. Analizy stają się nieodłączną częścią działań, od strategii i planowania w sali konferencyjnej, przez podejmowanie decyzji na „pierwszej linii frontu”, po wzmacnianie cyfrowego zaangażowania klientów, partnerów i dostawców. Umiejętnie wykorzystane dane służą do nieustannego ulepszania procesów i są istotnym elementem przewagi konkurencyjnej. Z badań wynika, że za kilka lat to przedsiębiorstwa produkcyjne działające w oparciu o podejście data driven będą decydować o tym, jak będzie wyglądać przyszłość tego sektora. Dane i algorytmy stają się pełnoprawnymi „partnerami”, uczestniczącymi w podejmowaniu kluczowych decyzji – mówi Grzegorz Szurlej, Mid Market Sales Manager w Fujitsu Polska.

Droga ku data driven<</p>

Bazując na sprawdzonych informacjach, organizacje są przede wszystkim w stanie podejmować bardziej świadome decyzje, dzięki umotywowanym wnioskom. Dobrze zbierane i przetwarzane dane pozwalają mi.in. przewidzieć dynamikę rynku, skrócić czas implementacji czy wyeliminować zbędne czynniki kosztotwórcze.

    – Redukcja kosztów, podnoszenie jakości produkcji, optymalizacja procesów logistycznych i łańcuchów dostaw, sprawne wdrażanie innowacji, trafne decyzje strategiczne – to cele interesujące przedsiębiorstwa produkcyjne, niezależnie od tego, w jakim dokładnie segmencie rynku działają. Wśród naszych klientów, decydujących się na obranie kierunku data driven znajdują się producenci z wielu różnych sektorów, m.in. automotive, spożywczego, czy ceramicznego – wylicza Marcin Mazur, Regional Sales Manager w Fujitsu Polska.

Obszarów, w których nowoczesna infrastruktura i architektura danych jest czynnikiem absolutnie niezbędnym, stale przybywa – predykcyjne utrzymanie ruchu, przemysł 4.0 czy IoT to tylko niektóre z nich. Jednak podejście data driven będzie właściwe wszędzie tam, gdzie kluczowa jest efektywność i optymalizacja. Jak zatem zacząć?

    – Niezależnie od lokalizacji, wielkości i sektora, pierwszym krokiem w kierunku wykorzystywania danych do rozwoju biznesu jest budowa funkcjonalnej architektury informacji. Oznacza to m.in. redukcję silosów danych i zbędnych interfejsów. Spójny i przejrzysty model to konieczny punkt startowy dla kolejnych faz transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Wdrożenie algorytmów sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia, służących do zidentyfikowania obszarów wzrostu, ryzyka i możliwości biznesowych to kolejny etap zmiany. Wszystkie te kroki najlepiej przejść ze sprawdzonym partnerem doradczym i technologicznym, który rozumie daną branżę, jej wyzwania i będzie dostarczał wartością dodaną w całym procesie – podsumowuje Rafał Wójcik, Mid Market Sales Manager w Fujitsu Polska.

*Dane na podstawie badania „The road to becoming a data driven business” 2020.


Date: March 05, 2022

Top of Page