GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Rozwiązania typu „dynamiczna objętość”

Rozwiązania typu „dynamiczna objętość”

Terminem „Dynamiczna objętość” firma Fujitsu opisuje całą gamę rozwiązań umożliwiających zmianę wysokości opłat w zależności od wykorzystanej objętości serwera lub pamięci masowej. W pierwszej kolejności, na podstawie szacowanego, miesięcznego wykorzystania objętości, ustalana jest opłata „bazowa”, po czym automatycznie rejestrowane są wszystkie przypadki przekroczenia ustalonego poziomu, co jest uwzględniane w comiesięcznym rozliczeniu.

Rozwiązania te są idealne dla firm wykorzystujących niewielkie ilości dodatkowych zasobów w niektórych okresach, np. w celu obsługi wynagrodzenia, wykonywania kopii zapasowych nocą itp., oraz firm rozwijających się bardzo szybko i świadomych rosnących dynamicznie potrzeb w zakresie dodatkowych zasobów. Od teraz możliwie jest zarządzanie takimi aspektami działalności, jak nieoczekiwane wzrosty obciążenia, rozległe plany rozwoju oraz stałe zapotrzebowanie na większą objętość serwerów lub pamięci, bez dodatkowych inwestycji na dużą skalę.

Kontakt: 

Usługi finansowe

Pobierz: 

Broszura: Rozwiązania typu „dynamiczna objętość”