GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Jaki typ leasingu jest najlepszy dla mojej firmy?

Jaki typ leasingu jest najlepszy dla mojej firmy?

Potrzeby firmyTyp leasingu
Minimalizacja płatności Leasing operacyjny
Finansowanie pozabilansowe
Leasing operacyjny
Finansowanie rozłożone na dłuższy czas
Leasing finansowy
Przejęcie produktu na własność po zakończeniu okresu dzierżawy
Zakup połączony z dzierżawą
Eliminacja problemu przestarzałych technologii
Rozwiązanie polegające na modernizacji technologii
Płatność tylko za użytkowanie
Rozwiązanie typu „dynamiczna objętość”
Pełna migracja technologii na mniejszą liczbę serwerów
Rozwiązanie z zakresu migracji/konsolidacji
Koszty uzależnione od liczby użytkowników
Rozwiązanie typu „opłata stanowiskowa”
Dopływ gotówki i (lub) korzystne finansowanie zasobów informatycznych
Rozwiązanie z zakresu sprzedaży i leasingu zwrotnego
Ograniczenia w przepływie gotówki / opóźnienia budżetowe
Rozwiązanie typu „płatność odroczona”

Kontakt:

financialservices@ts.fujitsu.com