GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Modernizacja technologii

Modernizacja technologii

Modernizacja technologii jest rozwiązaniem polegającym na wymianie sprzętu, umożliwiającym Leasingobiorcy zastąpienie sprzętu objętego leasingiem, w pewnym z góry określonym procencie, na sprzęt Fujitsu najnowszej technologii. Przez regularną wymianę sprzętu objętego leasingiem Leasingobiorcy mogą spełniać nieustannie zmieniające się wymogi, stawiane firmom w zakresie stosowanych technologii, jak również eliminować konieczność utylizacji przestarzałego sprzętu.

Modernizację technologii można zastosować zarówno w umowie leasingu finansowego, jak i operacyjnego. Sprzęt można modernizować lub wymieniać w dowolnym czasie podczas trwania umowy leasingu. Im więcej czasu upłynęło od rozpoczęcia umowy, tym wyższy procent sprzętu, który można wymienić na nowy. Nowy i zachowany sprzęt ujmowane są w nowej umowie leasingu, o takim samym okresie obowiązywania, jak pierwotna umowa.

Kontakt: 

Usługi finansowe