GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

„Dlaczego miałbym dzierżawić sprzęt zamiast kupić go za gotówkę?”

Finansowanie oferuje wiele korzyści w porównaniu z tradycyjnym zakupem. Gotówkę przeznaczoną na zakup sprzętu można na przykład zainwestować w rozwój firmy. Można ją wykorzystać na reklamę, zakup towarów do magazynu lub zatrudnienie i przeszkolenie nowych pracowników. Dzięki dostosowaniu opłat do zysków lub korzyści z używania sprzętu klienci mogą lepiej zarządzać przepływem środków pieniężnych.

 

„W budżecie na ten rok nie przewiduję zakupu sprzętu”.

Finansowanie umożliwia zastąpienie wydatku inwestycyjnego niewielkimi miesięcznymi lub kwartalnymi opłatami, a struktura płatności leasingowych może uwzględniać ograniczenia budżetowe. Dzięki odroczonym terminom płatności klient może nabyć nowy sprzęt już dziś, nie czekając do przyszłego roku finansowego.

 

„Nie chcę niczego kupować pochopnie. Proszę skontaktować się ze mną w przyszłym kwartale”.

Już dziś warto przygotować się do podjęcia decyzji w przyszłym kwartale. Oferujemy plany, w ramach których można zaakceptować urządzenie już teraz, a pierwszą płatność odłożyć do następnego kwartału. Można też wybrać niższą płatność początkową, która będzie stopniowo zwiększana.

 

„Mój doradca podatkowy twierdzi, że nie mogę sobie pozwolić na zakup dodatkowego sprzętu”.

Finansowanie pozwala uniknąć skutków podatkowych związanych z posiadaniem sprzętu na własność. Jednocześnie leasing finansowy zapewnia korzyści, którymi cieszą się zwykle właściciele sprzętu, np. odpisy amortyzacyjne. Klient zyskuje więc korzyści finansowe wynikające z posiadania sprzętu, mimo że nie jest jego właścicielem.

 

„Kto odpowiada za ubezpieczenie i serwis nowego sprzętu oraz uregulowanie podatków związanych z jego posiadaniem?”

Za ubezpieczenie i serwis sprzętu odpowiada użytkownik. W związku z tym będziemy wymagać potwierdzenia polisy ubezpieczeniowej. Można jednak nabyć pakiety serwisowe lub zawrzeć umowy serwisowe bezpośrednio z Fujitsu bądź jednym z naszych partnerów. Obejmą one wszystkie zobowiązania klienta związane z serwisem i utrzymaniem sprzętu.

 

„Dlaczego warto wybrać leasing operacyjny zamiast leasingu finansowego?”

W leasingu operacyjnym płatności kwartalne są najniższe i można je w całości wliczyć w koszty. Finansowanie pozabilansowe ułatwia natomiast osiągnięcie lepszych wskaźników bilansowych.

 

„Czy wasze usługi finansowe są lepsze od oferty banków?''

Dział usług finansowych Fujitsu nie wymaga płatności z dołu ani sald kompensacyjnych. Finansujemy również koszty „miękkie”, usługi profesjonalne, zarządzanie projektami, instalację itp., co banki nie zawsze zapewniają. Nie wiążemy płatności z żadnym indeksem — są one stałe przez cały okres dzierżawy. Oferujemy dodatkową linię kredytową, mniej restrykcyjną niż te proponowane przez banki. Zapewniamy również bardziej elastyczne plany płatności, np. z odroczeniem. Wiemy, że wartość produktu zależy nie tylko od jego ceny. Oferujemy więc różnorodne usługi i elastyczne struktury płatności, które przynoszą klientom wymierne korzyści i ułatwiają im realizację celów.

 

„Czy mogę rozłożyć finansowanie na okres dłuższy niż pięć lat?”

Standardowy okres eksploatacji takich urządzeń rzadko przekracza pięć lat. Jest więc bardzo prawdopodobne, że klient będzie chciał zmodernizować lub wymienić produkt przed upływem tego okresu. Nie chcemy, aby klienci musieli płacić za zużyty, przestarzały sprzęt.

 

„Nie mam pewności, czy będę potrzebować tego sprzętu za trzy lata”.

Wielu klientów obawia się, że urządzenie stanie się przestarzałe. Wybierając leasing operacyjny, zyskują najniższe płatności kwartalne, a po zakończeniu okresu dzierżawy zwracają sprzęt do Fujitsu. Dzięki opcjom finansowania mogą go wymienić na nowy, lepszy sprzęt po zakończeniu spłat.

 

Kontakt:

financialservices@ts.fujitsu.com