GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Ocena ochrony danych

Ocena ochrony danych

Usługi OPTYMALIZACJI

Dzięki tej usłudze po stałej cenie jesteśmy w stanie systematycznie identyfikować możliwości optymalizacyjne w środowisku pamięci masowej i określić jasne zalecenia. Eksperci firmy Fujitsu badają infrastrukturę pamięci masowej i korzystają ze zautomatyzowanych procesów, aby zbierać niezbędne informacje, takie jak struktury danych przeznaczonych do archiwizacji rozpatrywane pod kątem daty utworzenia, rozmiaru, typów plików oraz ilości identycznych archiwizowanych plików. Taka baza danych, zbierana przez określony okres czasu, stanowi w połączeniu z analizą podstawę do opracowania zaleceń optymalizacji scenariusza archiwizacji.

Korzyści dla klienta:

Usługa gwarantuje profesjonalną analizę istniejącego środowiska archiwizacyjnego i szybko zapewnia następujące korzyści:

  • Wyczerpujące pomiary danych i konkretne zalecenia optymalizacyjne
  • Mocne dowody dotyczące poziomu rozwoju środowiska archiwizacyjnego
  • Doskonała podstawa do podejmowania decyzji w przyszłości
  • Brak ryzyka dla klienta – usługa jest świadczona po stałej cenie