GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Ocena licencji

Ocena licencji

Usługa oceny licencji Oracle (OLA; Oracle License Assessment) stanowi cenny pierwszy krok w przypadku klienta chcącego uzyskać maksymalny zwrot inwestycji w wykorzystanie oprogramowania Oracle w swoich środowiskach informatycznych Oracle. Nasi eksperci ocenią równowagę między licencjami a wykorzystaniem oprogramowania i przygotują sprawozdanie zawierające zalecenia dotyczące usprawnień.

Korzyści dla klienta:

Sprawozdanie zawiera jednoznaczne informacje dotyczące aktualnego stanu licencji oprogramowania Oracle w badanym środowisku oraz zalecenia ekspertów obejmujące:

  • Możliwość optymalizacji wykorzystania licencji
  • Nadmiar i niedomiar licencji oprogramowania Oracle
  • Przygotowanie do audytu licencji oprogramowania
  • Możliwość ograniczenia kosztów licencji

Service Offerings