GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Ocena serwera

Ocena serwera

Ta analiza to szerokie, oparte na narzędziach pomiary istniejącej infrastruktury serwera pod kątem wydajności i użycia, a także tworzenia raportów i scenariuszy wirtualizacji. Dokonując dokładnych pomiarów w określonych sytuacjach, eksperci otrzymują cenny wgląd w konfigurację i mogą zapewnić wyniki i zalecenia w postaci szczegółowego raportu lub prezentacji. Ta usługa to idealny pierwszy krok do zrozumienia przydatności istniejącego serwera i środowiska aplikacji do wirtualizacji zasobów roboczych w oparciu o bieżące możliwości systemu, użytkowanie, energię i chłodzenie. Zapewnia ona idealną podstawę planowania projektów konsolidacji i wirtualizacji.

Korzyści dla klienta:

  • Gwarancja bezpiecznego zapisu danych bez instalowania dodatkowego oprogramowania 
  • Informacje o przydatności używanego obecnie serwera i środowiska aplikacji do rozwiązań wirtualizacji 
  • Zapewnienie planu przyszłej wirtualizacji, w tym przewidywane obciążenia serwerów 
  • Dostęp do dokładnych informacji wyjaśniających możliwe ograniczenie kosztów i poprawienie wydajności dzięki wirtualizacji infrastruktury IT 
  • Zestawienie czytelnych informacji w celu przyspieszenia planowania i realizacji projektów 
  • Niskie zaangażowanie personelu klienta 
  • Na życzenie klienta możliwa jest analiza zwrotu inwestycji planowanej infrastruktury (za dodatkową opłatą)