GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Usługi OPTYMALIZACJI centrum danych

Usługi OPTYMALIZACJI centrum danych

Ilość dostępnej powierzchni, koszty zasilania i chłodzenia, a także kwestie bezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie dla klientów korzystających z własnej infrastruktury informatycznej. Oferta Fujitsu obejmuje kompleksowe oceny oraz usługi związane z certyfikacją — od wstępnych ocen aż po w pełni formalną certyfikację „Energy Efficient Data Center” — zapewniające cenne informacje o wydajności energetycznej centrum danych klienta i doradztwo w kwestii konsekwencji planowanych zmian przed ich wystąpieniem.

Oferta Fujitsu obejmuje następujące usługi OPTYMALIZACJI centrum danych:

Ocena zagrożeń infrastrukturalnych

Firmy inwestują znaczne środki w centra danych, ale infrastruktura często nie spełnia wymogów obsługi rozwiązań informatycznych. Ocena zagrożeń infrastrukturalnych stanowi czytelną ocenę wszystkich czynników, które wpływają na bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność energetyczną rozwiązań informatycznych, i obejmuje merytoryczne zalecenia działań, które zwiększą bezpieczeństwo i efektywność centrum danych. Usługa uwzględnia także finansowe możliwości realizacji przedstawionych zaleceń, dzięki czemu gwarantuje maksymalną efektywność ekonomiczną podejmowanych działań.

Ocena gotowości obiektu

Uzyskanie właściwej równowagi w kwestiach przestrzeni, zasilania i chłodzenia centrum danych jest zazwyczaj największym wyzwaniem stojącym przed właścicielem/operatorami systemów o krytycznym znaczeniu. Czynniki, które mogą wpłynąć na przepływ powietrza w centrum danych, obejmują m.in.: rozmieszczenie sprzętu sieciowego oraz przetwarzającego i magazynującego dane, zarządzanie powietrzem wylotowym i wlotowym czy zastosowanie w infrastrukturze o krytycznym znaczeniu urządzeń wspomagających, takich jak centrale wentylacyjne. Stosowane techniki symulacji stanowią jedyną naukową metodę efektywnego odnajdywania rozwiązań.

Certyfikacja energetyczna infrastruktury

Wzrost cen energii stanowi prawdziwy problem dla centrów danych. Dotyczy to zwłaszcza tych centrów, które korzystają ze starszego sprzętu komputerowego i instalacji energetycznych. Koszty energii są coraz częściej uwzględniane w odniesieniu do planowanych inwestycji w infrastrukturę informatyczną. Oferowana przez Fujitsu usługa „Certyfikacja energetyczna infrastruktury” umożliwia uzyskanie kontroli nad tymi kosztami i zapewnia pomoc w optymalizacji wydajności energetycznej.