GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. Produkty i Systemy IT >
  4. Systemy dyskowych pamięci masowych >
  5. Dyskowa pamięć masowa: ETERNUS DX Family

Dyskowa pamięć masowa: ETERNUS DX Family

ETERNUS – pamięć masowa z firmą w centrum

Dzięki połączeniu najwyższej wydajności architektury i automatycznego zarządzania jakością usług pamięci masowe Fujitsu serii ETERNUS DX dopasowują zasoby pamięci masowej do priorytetów firmy, umożliwiając lepsze wykorzystanie systemu i uzyskanie zwiększonej konsolidacji systemu oraz szybszego zwrotu z inwestycji. Zunifikowane, skalowalne systemy poziomu wejściowego i średniego, spójna koncepcja rodziny umożliwiająca ulepszanie systemów oraz ETERNUS SF, zunifikowany pakiet zarządzania linią produktów, zmniejszają koszty operacyjne i migracyjne. ETERNUS SF zapewnia funkcjonalność dla przedsiębiorstw w klasie podstawowej i średniej oraz umożliwia wdrażanie koncepcji odzyskiwania sprawności po awarii i elastyczne pojęcie ciągłości biznesu dla różnych rozmiarów modeli, zmniejszając w ten sposób koszty inwestycyjne.

Pamięć masowa FUJITSU ETERNUS DX60 S4

Zapewnienie niezawodnego działania w przystępnej cenie sprawia, że ETERNUS DX60 S4 to idealny system dyskowej pamięci masowej dla małych i średnich środowisk informatycznych. Udostępnione nieodpłatnie oprogramowanie do zarządzania, elastyczna obsługa wielu różnorodnych połączeń sieciowych i rodzajów dysków oraz wyjątkowa skalowalność pojemności pamięci masowej sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do konsolidacji rozproszonych danych i na potrzeby mniejszych projektów wirtualizacji serwerów.

Pamięć masowa FUJITSU ETERNUS DX100 S4

Skalowalny i ujednolicony system pamięci masowej Fujitsu ETERNUS DX100 S4 oferuje małym i średnim firmom oraz oddziałom funkcjonalność klasy korporacyjnej w doskonałym stosunku ceny do wydajności. Jest to idealne rozwiązanie do konsolidacji danych dla wirtualizacji serwera, poczty e-mail, baz danych i aplikacji biznesowych, jak również scentralizowanych usług dotyczących plików.

Pamięć masowa FUJITSU ETERNUS DX200 S4

Skalowalny i ujednolicony system pamięci masowej Fujitsu ETERNUS DX200 S4 oferuje małym i średnim firmom oraz oddziałom funkcjonalność klasy korporacyjnej w doskonałym stosunku ceny do wydajności. Jest to idealne rozwiązanie do konsolidacji danych dla wirtualizacji serwera, poczty e-mail, baz danych i aplikacji biznesowych, jak również scentralizowanych usług dotyczących plików.

FUJITSU Storage ETERNUS DX500 S4

The scalable, unified Fujitsu Storage ETERNUS DX500 S4 delivers leading storage performance and automated quality of service management enabling a maximum of system utilization. It is the perfect solution when consolidating data in large-scale databases, business critical applications and business analytics / big data as well for demanding server or desktop virtualization environments – all into one system.

FUJITSU Storage ETERNUS DX600 S4

The scalable, unified Fujitsu Storage ETERNUS DX600 S4 delivers leading storage performance and automated quality of service management enabling a maximum of system utilization. It is the perfect solution when consolidating data in large-scale databases, business critical applications and business analytics / big data as well for demanding server or desktop virtualization environments – all into one system.

FUJITSU Storage ETERNUS DX8900 S4

FUJITSU Storage ETERNUS DX8900 S4 is the perfect platform to consolidate storage in data centers by providing leading performance headroom, business continuity and automated operation capabilities. It facilities the transition to full flash-configurations and allows the efficient management of flexible data service levels in terms of capacity, speed and costs.

ETERNUS SF – oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową ETERNUS SF Storage Management Software

Oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową ETERNUS SF to jednolite rozwiązaniedla całej serii ETERNUS DX. Wszystkie kluczowe procesy zarządzania zasobami pamięci masowej, monitorowania, raportowania, przechowywania wielopoziomowego, zarządzania wydajnością, odporności na awarie i ciągłości biznesowej są zintegrowane. Jednolite zarządzanie całą infrastrukturą pamięci masowej obejmuje wszystkie systemy pamięci masowej ETERNUS DX od poziomu wejściowego do poziomu wysokiego, a także infrastruktury serwera wirtualnego.

Historia klastra pamięci masowej Storage Cluster

Czy w Twojej firmie dane muszą być przez cały czas dostępne dla baz danych, maszyn wirtualnych i stron internetowych? Czy szukasz bezpiecznego i automatycznego transparentnego przełączania? Czy chcesz poznać rozwiązanie, które opłaca się bardziej niż wirtualizacja pamięci masowej?

ETERNUS DX with VMware VVOL VMware VVol

Stale rośnie liczba instalowanych maszyn wirtualnych, na których uruchamiane są różnego rodzaju usługi biznesowe dla środowisk VMware — od prostych rozwiązań do udostępniania plików po aplikacje biznesowe o kluczowym znaczeniu