GTM-MQCD359
Skip to main content
 1. Home >
 2. Produkty >
 3. Produkty i Systemy IT >
 4. Systemy dyskowych pamięci masowych >
 5. ETERNUS DX >
 6. ETERNUS SF — Elastyczne zarządzanie danymi

ETERNUS SF — Elastyczne zarządzanie danymi

Eternus SFOprogramowanie do zarządzania pamięcią masową ETERNUS SF to jednolite rozwiązanie do zarządzania dla całej serii ETERNUS DX. Wszystkie kluczowe procesy zarządzania zasobami pamięci masowej, monitorowania, raportowania, przechowywania wielopoziomowego, zarządzania wydajnością, odporności na awarie i ciągłości biznesowej są zintegrowane. Jednolite zarządzanie całą infrastrukturą pamięci masowej obejmuje wszystkie systemy pamięci masowej ETERNUS DX od poziomu wejściowego do poziomu wysokiego, a także infrastruktury serwera wirtualnego.

ETERNUS SF w skrócie:
 • Zarządzanie wszystkimi urządzeniami infrastruktury na podstawie zunifikowanego widoku
 • Wizualizacja relacji pomiędzy pamięcią masową, siecią a serwerami fizycznymi lub wirtualnymi
 • Wczesne wykrywanie i eliminowanie problemów z wydajnością poprzez monitorowanie wydajności
 • Redukcja wstępnej infrastruktury systemu poprzez elastyczną alokację
 • Zarządzanie awariami z obsługą rozwiązywania problemów
 • Optymalizacja inwestycji w sprzęt poprzez automatyzację poziomów przechowywania
 • Redukcja zużycia energii w systemach przechowywania
 • Centralne zarządzanie replikacją lokalną i zdalną
 • Rozszerzona ciągłość pracy z płynnym przełączaniem
 • Automatyczne zarządzanie Quality-of-Service