GTM-MQCD359
Skip to main content
 1. Home >
 2. Produkty >
 3. Produkty i Systemy IT >
 4. Serwery >
 5. Serwery Fujitsu PRIMERGY >
 6. Zmiana wersji Windows Server® na starszą

Zmiana wersji Windows Server® na starszą

Firma Microsoft umożliwia użytkownikom końcowym przywrócenie starszej wersji i edycji tych produktów Windows Server OEM lub ROK, które spełniają wymagania techniczne programu służącego do zmiany wersji Windows Server na niższą. Możliwości obniżenia wersji są opisane w dokumentacji zawierającej postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft, które Klient akceptuje podczas pierwszego uruchomienia programu Windows Server. Dzięki możliwości przejścia do niższej wersji użytkownicy, którzy nabyli nowszą wersję oprogramowania (na przykład Windows Server 2012 R2 Standard), mogą korzystać z wcześniejszej wersji oprogramowania (np. Windows Server 2008 R2 Standard) do momentu, aż będą gotowi do migracji do nowszej technologii.

Jeśli produkt oferuje możliwość przejścia na niższą wersję, w jego warunkach licencji będą wymienione wersje, które można wykorzystać.
Windows Server Downgrade
Czynności, które musi wykonać użytkownik końcowy, aby przejść do niższej wersji oprogramowania Windows Server

W celu zmiany wersji oprogramowania Fujitsu Windows Server OEM lub ROK na starszą należy:
 • Zakupić system Fujitsu Server PRIMERGY licencjonowany z oprogramowaniem Fujitsu Windows Server OEM lub ROK.
 • Zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.
 • Wykonać proces zmiany wersji lub edycji na niższą do żądanej w oparciu o media/klucz z oryginalnej, uprzedniej licencji OEM, ROK, produktu detalicznego lub licencji grupowej serwera.
Aby zmienić wersję oprogramowania Windows Server na starszą, należy:
 • Użyć nośnika Windows Server i odpowiedniego klucza produktu dla wersji Windows Server, która umożliwia instalację starszej wersji.
 • Media/klucz powinien pochodzić z wcześniej licencjonowanej wersji.
 • Media i klawisz służące do zmiany wersji na starszą muszą pochodzić z tego samego kanału (na przykład: sprzedaż detaliczna, OEM, ROK lub VL).
 • Dla starszej wersji użytkownicy mogą korzystać z następujących typów nośników:
  • Detaliczny (FPP)
  • Nośnik System Builder
  • Nośnik Fujitsu OEM lub ROK
  • Nośniki oprogramowania VL zgodnie z warunkami licencji grupowej OEM firmy Microsoft.
 • Zainstaluj wersję nośnika Windows Server, którą można zmienić na starszą.
©Microsoft
ActiveMam zestaw nośników
DiscontinuedNie mam zestawu nośników, potrzebuję jednegoOpen a new window