GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. Produkty i Systemy IT >
  4. Serwery >
  5. BS2000 >
  6. Oprogramowanie >
  7. SNMP Management >
  8. SNMP-Standard-Collection (BS2000)

SNMP-Standard-Collection (BS2000)

Używane z odpowiednimi subagentami SNMP do kontrolowania i zarządzania różnymi systemami (tj. planowanie zadań, przechowywanie...)

Aktualna wersja: 6.0

Klientom, którzy chcą używać SNMP i/lub HTTP do zarządzania podsystemami BS2000 i zasobami, firma Fujitsu oferuje SNMP-Standard-Collection BS2000. Nazwa skrócona to SSC-BS2. W ramach tego produktu dostępne są odpowiednie subagenty SNMP do kontroli i zarządzania planowaniem zadań, przesyłaniem plików, systemami bufora, systemami pamięci masowej, systemem monitorowania obsługi, systemem bazy danych i oprogramowaniem systemu klastra oraz do przekazywania wybranych wydajności i zasobów systemu BS2000.

SNMP-Standard-Collection w systemie BS2000 w połączeniu z agentem podstawowym SNMP umożliwia podłączanie podsystemów BS2000 bezpośrednio do centralnego systemu zarządzania dla sieci heterogenicznych na podstawie standardowego protokołu zarządzania SNMP. Umożliwia klientom z dużymi, opartymi na wielu dostawcach, zawierającymi systemy heterogeniczne sieciami wykorzystanie SNMP do monitorowania i kontrolowania systemów BS2000 w sieci z poziomu centralnej platformy zarządzania (centrum kontroli).

Szósty poziom SNMP Standard Collection (wersja 6.0) zapewnia subagentów do zarządzanie produktami AVAS, openFT (BS2000), Spool i RSO, systemami HSM, MAREN i Robar, system monitorowania OMNIS, bazami danych The SESAM / SQL,  systemami HIPLEX, jak również dla uzyskanych wyników i zasobów danych (host-zasobów) odnoszących się do systemu BS2000.