GTM-MQCD359
Skip to main content

Usługi interNet (BS2000/OSD)

Dostarcza funkcje, które wspomagają zgodność partnerów komunikacji w otwartych sieciach opartych na protokole TCP/IP.

Aktualna wersja: 3.4

„Otwarta” sieć komunikacji będzie kształtowana głównie przez pakiet protokołów internetowych (IPS) świata TCP/IP. Produkty FTP, TELNET, DNS Resolver, DNS Name Server, NTP, OpenSSL, OpenSSH i E-Mail dostępnej jednostki usług interNet (krótkie oznaczenie: INETSERV (BS2000/OSD)) dostarczają funkcje, które wspomagają zgodność partnerów komunikacyjnych w „otwartych” opartych na protokole TCP/IP. Produkty tworzące dostępne usługi interNet to przeniesione wersje odpowiednich standardowych produktów internetowych z „otwartego” świata dostosowane do konkretnych warunków środowiska BS2000/OSD. To gwarantuje standaryzację interfejsu użytkownika, a także administrację i zgodność produktów ponad granicami systemu.

W ramach usług interNet Services dostępne są następujące standardowe aplikacje i usługi (TELNET, FTP, OpenSSH i e-Mail są dostępne w formie serwera i klienta):
  • Klient TELNET pracuje w trybie interaktywnym TIAM lub POSIX, co umożliwia ustalanie połączeń z innymi komputerami w sieci. Serwer TELNET pracuje w trybie pakietowym, odbiera żądania połączenia od klientów TELNET na innych komputerach i przekierowuje je do TIAM na lokalnym komputerze BS2000. 
  • Klient FTP (File Transfer Protocol — protokół przesyłu plików) pracuje w trybie interaktywnym TIAM lub POSIX, co umożliwia ustalanie połączeń z innymi komputerami w sieci. Serwer FTP pracuje w trybie pakietowym, odbiera żądania połączenia od klientów FTP na innych komputerach i wykonuje zadania w ramach oddzielnego pod-zadania na lokalnym komputerze BS2000. 
  • Usługi DNS (Domain Name Service — usługa nazwy domeny) i DDNS (Dynamic Domain Name Service — usługa dynamicznej nazwy domeny) w sieci dla wszystkich istotnych informacji o użytkownikach i zasobach. 
  • NTP (Network Time Protocol — protokół czasu sieciowego) umożliwia dystrybucję i synchronizację czasu zegara referencyjnego w sieci. 
  • E-Mail umożliwia BS2000/OSD wysyłanie, odbieranie i przetwarzanie szyfrowanych i/lub podpisywanych wiadomości za pośrednictwem usług dostępu (SMTP, POP3 i IMAP). Usługi poczty w ramach produktu usługa interNet obejmują serwer poczty SMTP, serwer POP3, serwer IMAP oraz narzędzia do wysyłania i czytania poczty. 
  • OpenSSL (Secure Socket Layer) umożliwia szyfrowane przesyłanie danych użytkownika przy użyciu aplikacji gniazda FTP i TELNET, a także zapewnia zabezpieczenia dostępu do serwerów DNS. 
  • OpenSSH (Secure Shell) w ramach POSIX umożliwia bezpieczną komunikację w sieciach niezabezpieczonych.