GTM-MQCD359
Skip to main content

Nowa nagroda SELECT Global Innovation Award dla partnerów handlowych firmy Fujitsu wprowadzających innowacje ukierunkowane na człowieka

July 09, 2015

Monachium, 09 lipca 2015 r. — Firma Fujitsu wprowadziła nową nagrodę SELECT Global Innovation Award, przyznawaną w imieniu klientów z całego świata tym partnerom handlowym, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do wprowadzania innowacji ukierunkowanych na człowieka. Po raz pierwszy nagroda zostanie przyznana na konferencji Fujitsu Forum w Monachium w listopadzie 2015 roku, a nominacje można zgłaszać na stronie http://www.fujitsu.com/select-innovation. Uhonorowani zostaną trzej finaliści, a ponadto zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 EUR w ramach Funduszy rozwoju sprzedaży, przeznaczoną na wspólne działania marketingowe z firmą Fujitsu.

Świat radykalnie się zmienia, a optymalizacja podstawowych technologii informatycznych może pomóc firmom w rozwoju i dostosowaniu się do tych zmian. Wiele przedsiębiorstw ma jednak problemy ze znalezieniem właściwej drogi do cyfrowej transformacji. W ramach swoich planów rozwojowych firma Fujitsu chce wspierać uczestników programu partnerskiego SELECT, którzy pomagają przedsiębiorstwom w innowacyjnym korzystaniu z produktów, usług i rozwiązań Fujitsu. Do programu SELECT przystąpiło już 16 200 firm, a ich liczba wciąż rośnie.

Veerle Limbos, wiceprezes ds. kanałów sprzedaży (dział produktów dostępnych globalnie) w firmie Fujitsu, powiedziała: „Globalna nagroda w kategorii innowacji SELECT Global Innovation Award jest ważnym odzwierciedleniem uznania firmy Fujitsu dla zarejestrowanych członków programu SELECT i partnerów o statusie SELECT Expert. Finaliści i zwycięzca będą stanowić przykład godnego zaufania doradcy, który ułatwia wprowadzanie innowacji ukierunkowanych na człowieka”.

Komisja ekspertów składająca się z przedstawicieli kierownictwa Fujitsu wybierze zwycięzcę i dwóch finalistów. Kryteria wyboru będą następujące: wpływ projektu na tworzenie inteligentnego społeczeństwa ukierunkowanego na człowieka, zgodność oferty z koncepcjami przedstawionymi w wizji Fujitsu w zakresie technologii i usług (np. integracja, mobilność, obsługa wielkich zbiorów danych, bezpieczeństwo, usługi chmury, zintegrowane przetwarzanie danych, rozwiązania połączonej infrastruktury definiowanej programowo), poziom partnera handlowego w programie SELECT i dziedziny specjalizacji w programie SELECT. Przedstawiono też przykłady innowacji ukierunkowanych na człowieka wdrożonych przez klientów .

Nowa nagroda Fujitsu SELECT jest kolejną z wielu korzyści dla partnerów uczestniczących w programie. Program partnerski Fujitsu SELECT uruchomiono na nowo w kwietniu 2015 roku, aby przynosił niezrównane korzyści coraz większej rzeszy partnerów z całego świata. Program obejmuje trzy podstawowe obszary:

  • Niezawodne innowacje. Firma Fujitsu zapewnia każdemu uczestnikowi programu partnerskiego SELECT dostęp do elastycznych rozwiązań o wysokiej jakości, które ułatwiają pomaganie klientom w codziennej pracy i jej upraszczaniu. Najlepsze w swojej klasie produkty Fujitsu stanowią podstawę rozwiązań informatycznych, które wzbudzą zainteresowanie klientów partnerów handlowych.
  • Indywidualne wsparcie. Współpraca Fujitsu z partnerami handlowymi jest trwała, oparta na osobistych relacjach i powszechnie uznawana za doskonałą, co ułatwia obustronnie korzystny, pomyślny rozwój. Firma Fujitsu wspomaga partnerów w wyróżnieniu się przez udostępnianie najlepszych na rynku narzędzi, specjalistycznych procesów i źródeł informacji.
  • Zaangażowanie w rozwój. Fujitsu pomaga partnerom w zwiększaniu ich udziału w rynku. Zasady współpracy firmy Fujitsu z przedsiębiorstwami wykazują jej zaangażowanie w poznawanie wyjątkowej wartości partnerów na rynku IT, a także szacunek wobec klientów i uwzględnianie różnic kulturowych.

Uwagi i przypisy

Prawo do ubiegania się o nagrodę i terminy

1. Do zgłaszania nominacji do nagrody SELECT Global Innovation Award są uprawnieni wszyscy partnerzy handlowi firmy Fujitsu, którzy uczestniczą w programie partnerskim SELECT i mają status SELECT Registered lub SELECT Expert.

2. Termin zgłaszania nominacji upływa 1 października 2015 r. o godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Proces nominacji

1. Nominacja projektu/rozwiązania do nagrody SELECT Global Innovation Award musi zawierać formularz z referencjami klienta oraz informacjami o wdrożeniu rozwiązania.

2. Projekt musi zostać ukończony do czasu nominacji / zarejestrowania formularza nominacji. Nominować można tylko projekty wdrożone po 1 września 2013 roku.

3. Formularz nominacji, referencje klienta oraz inne przesyłane załączniki do nominacji muszą zostać przygotowane w języku angielskim. Rozwiązanie może być wdrożone w dowolnym języku i kraju, ale samo zgłoszenie należy przesłać w języku angielskim.

4. W nominacji należy podać imię i nazwisko oraz stanowisko autoryzowanego przedstawiciela partnera handlowego Fujitsu jako potwierdzenie zgody firmy na zgłoszenie.

Referencje

1. Przesyłając referencje, należy upewnić się, że klient wyraża zgodę na przekazanie informacji firmie Fujitsu i żadna umowa nie zakazuje udostępniania takich danych (np. tajemnica handlowa lub umowa o nieujawnianiu informacji).

2. Wszystkie przesłane referencje zostaną uwzględnione w globalnej bazie danych referencji klientów Fujitsu i będzie możliwe ich dalsze wykorzystanie w niektórych mediach w celach promocyjnych.

3. Jako uzupełnienie nominacji do nagrody mogą zostać użyte referencje znajdujące się obecnie w globalnej bazie danych referencji klientów Fujitsu, o ile ich pierwsza publikacja nastąpiła 1 września 2013 roku lub później.

Przesłanie ostatecznej wersji formularza nominacji

1. Nominacje nie powinny zawierać żadnych informacji stanowiących dane poufne podmiotu zgłaszającego lub innych podmiotów.

2. Wszystkie przesłane nominacje są uznawane za ich wersję ostateczną. Nominacje zapisane jako wersje robocze, które nie zostaną przesłane do 1 października 2015 godz. 12:00 (czasu środkowoeuropejskiego), nie zostaną uwzględnione — bez wyjątku.

3. Decyzje firmy Fujitsu są ostateczne. Firma Fujitsu zastrzega sobie prawo do modyfikowania przedstawionych procedur i/lub kryteriów częściowo lub w całości w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

4. Proces oceniania zostanie przeprowadzony do końca października 2015 roku. Zwycięzcy i finaliści zostaną powiadomieni o wynikach po tym terminie.

Zasoby online:

- SELECT Global Innovation Award: http://www.fujitsu.com/select-innovation

- SELECT Partner Program: http://www.fujitsu.com/fts/microsites/spp/index.html

- Human Centric Innovation in Action: http://www.fujitsu.com/global/vision/

- FujitsuETERNUS LT260: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/search.php?search=lt260&resetrestypes=1

- Fujitsu ETERNUS LT260: http://www.fujitsu.com/global/products/computing/storage/tape/eternus-lt/lt260/

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fujitsu_poland

- Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

- Fujitsu newsroom: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 09 July, 2015