GTM-MQCD359
Skip to main content

Innowacyjne usługi Fujitsu umożliwią firmie Schneider Electric stworzenie cyfrowego środowiska pracy

November 17, 2015

Monachium, 17 listopada 2015 r. — Na konferencji Fujitsu Forum Europe firma Fujitsu poinformowała, że Schneider Electric, globalny specjalista w dziedzinie automatyzacji i zarządzania energią, wybrał ją na dostawcę długoterminowych, kompleksowych usług transformacji jej środowisk pracy oraz usług świadczonych na miejscu w ponad 80 krajach w regionie Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Południowej. Fujitsu będzie wspierać firmę Schneider Electric innowacyjnymi usługami w zakresie środowisk pracy.

Rozwiązania Fujitsu Workplace Anywhere stworzono z myślą o przedsiębiorstwach, które chcą zadbać o mobilność swoich procesów biznesowych i personelu oraz umożliwić mu bezpieczny dostęp do aplikacji i danych z poziomu dowolnego urządzenia w każdej lokalizacji. Zwiększają one elastyczność i korzyści biznesowe, a zarazem obniżają koszty i usprawniają obsługę użytkowników. Fujitsu oferuje globalnym klientom takim jak Schneider Electric elastyczny model świadczenia usług dla przemysłu, zapewniający optymalne połączenie wsparcia na miejscu oraz najnowocześniejszych globalnych centrów usług. Dzięki temu indywidualne potrzeby klienta są zaspokajane przez jednego dostawcę, a jednocześnie klient nie ma ograniczonych możliwości wyboru na przyszłość.

Fujitsu będzie świadczyć usługi w zakresie środowisk pracy i usługi powiązane ponad 50 000 użytkownikom środowiska Schneider Electric, a 16-miesięczny okres przejściowy już się rozpoczął. Umowa obejmuje innowacyjne hybrydowe rozwiązania Workplace Anywhere: globalne centrum serwisowe, usługi świadczone na miejscu, zdalne zarządzanie infrastrukturą informatyczną użytkowników końcowych oraz zdalna migracja tej infrastruktury, jak również usługi transformacji.

„W ciągu całego procesu składania ofert firma Fujitsu dowiodła swojej pozycji lidera i wysoce profesjonalnego podejścia oraz przekonała nas o swojej zdolności do pracy w sieci partnerów” — powiedział Tobias Guenthoer, wiceprezes Schneider Electric ds. informacji, procesów i organizacji.

„W Fujitsu wykorzystujemy nasze doświadczenie oraz możliwości technologii teleinformatycznych, aby wspólnie z naszymi klientami budować społeczeństwo przyszłości” — powiedział François Fleutiaux, wiceprezes Fujitsu na region Europy Zachodniej, Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki (WEMEIA). „Fujitsu pomaga firmie Schneider Electric w realizacji jej wizji, która polega na cyfrowej transformacji oferty przedsiębiorstwa w taki sposób, aby ludzie mogli jak najlepiej wykorzystać dostępną energię. Dzięki obecności Fujitsu w ponad 100 krajach oraz bogatemu doświadczeniu w dziedzinie świadczenia usług End User Services, w tym kompetencji w zakresie transformacji i innowacji oraz świadczenia usług dla przemysłu na całym świecie, Fujitsu umożliwia pracownikom i użytkownikom środowisk Schneider Electric szybszą transformację. Zapewniamy firmie Schneider Electric korzyści w skali globalnej, co pozwala jej pracownikom na osiągnięcie wyższej produktywności i elastyczności oraz wywieranie pozytywnego wpływu na przedsiębiorstwo”.

Uwagi i przypisy

Niezależna firma analityczna Gartner uznała Fujitsu za lidera w zakresie „realizacji wizji” w swoim najnowszym raporcie pt. Magiczny kwadrant w zakresie outsourcingu usług dla użytkowników końcowych w Europie .

Gartner Inc. „Magic Quadrant for End-User Outsourcing Services, Europe”. Autorzy: Gianluca Tramacere, Claudio Da Rold, Federica Troni, Eric Goodness. Data publikacji: 3 sierpnia 2015 r. Firma Gartner nie poleca żadnych dostawców, produktów ani usług opisanych w jej raportach z badań i nie doradza użytkownikom, aby wybierali jedynie firmy o najwyższych pozycjach w rankingach. Publikacje firmy Gartner dotyczące badań zawierają opinie jej działu badawczego i nie powinny być rozumiane jako stwierdzenie faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych, dotyczących tego badania, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Zasoby online

- FUJITSU usługi dla klienta końcowego: www.fujitsu.com/end-user-services

- FUJITSU Service Desk: www.fujitsu.com/service-desk

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

Fujitsu newsroom:

http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 17 November, 2015