GTM-MQCD359
Skip to main content

Innowacje Fujitsu: urządzenie do wielopoziomowego uwierzytelniania PalmSecure idealne w dobie Internetu

November 18, 2014

Fujitsu Forum / Monachium, 18 listopada 2014 — Firma Fujitsu wprowadziła na rynek najnowszą z wielu innowacji ukierunkowanych na człowieka opartych na przełomowej technologii uwierzytelniania biometrycznego, która umożliwia weryfikację tożsamości na podstawie unikatowego układu żył w dłoni. Nowe urządzenie FUJITSU PalmSecure ID Match chroni dostęp, dane i płatności. Będzie dostępne globalnie, ale najpierw zostanie wprowadzone w regionie EMEIA — już na początku 2015 roku. To zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej urządzenie do ochrony danych i poufności jest przeznaczone dla wielu dziedzin, w tym finansów, handlu detalicznego, ubezpieczeń społecznych i innych sektorów publicznych.

W dobie powszechnej łączności internetowej ukierunkowane na człowieka rozwiązania teleinformatyczne dają organizacjom bezprecedensową możliwość przygotowania usług wymaganych przez klientów i interesariuszy, ale tylko wtedy, gdy zapewnią ochronę prywatności i bezpieczeństwo danych. Dzięki technologii PalmSecure firma Fujitsu jest idealnym partnerem we wprowadzaniu innowacji. Swoją specjalistyczną wiedzą i rozwiązaniami z zakresu technologii uwierzytelniania uzupełnia wiedzę biznesową klientów. Efektem jest bardzo bezpieczne, a jednocześnie łatwe w użyciu rozwiązanie do uwierzytelniania tożsamości — podobne do terminalu kasowego urządzenie ID Match, które można dostosować do konkretnych potrzeb.

Konsumenci, obywatele i kupujący stają się bardziej otwarci na nowe możliwości, jakie zapewnia coraz bardziej cyfrowe środowisko dostawców usług finansowych, agencji sektora publicznego i sprzedawców detalicznych. Pojawiają się też modele „działalności rozproszonej”, bo mniejsze znaczenie mają tradycyjne ograniczenia organizacyjne, a współpraca ponad granicami geograficznymi i organizacyjnymi stała się łatwiejsza. Jednak w tej nowej rzeczywistości jeszcze istotniejsze stały się zabezpieczenia — umożliwiające bliską współpracę oraz wprowadzanie innowacyjnych usług, ale przy zachowaniu ścisłej kontroli dostępu, ochrony danych i płatności.

FUJITSU PalmSecure ID Match to maksymalne zabezpieczenie fizyczne, bo wielopoziomowa weryfikacja tożsamości, łącząca technologię skanowania układu żył w dłoni, kart procesorowych z opcjonalnym kodem PIN, zapewnia uwierzytelnianie na bardzo wysokim poziomie. Urządzenie składa się z czytnika PalmSecure, ekranu dotykowego, płyty procesora z najnowszą technologią ARM oraz czytnika wielu typów kart. Dzięki pakietowi SDK (Software Development Kit) partnerzy Fujitsu i klienci mogą łatwo zintegrować rozwiązanie ze swoimi aplikacjami korporacyjnymi służącymi do kontroli dostępu (fizycznej lub logicznej), monitorowania czasu i obecności lub zmiany haseł w aplikacjach o krytycznym znaczeniu.

Jedną z aplikacji do urządzenia ID Match, której wprowadzenie jest planowane w 2015 roku, będzie FUJITSU PalmSecure truedentity. To oprogramowanie oparte na licencji klient-serwer, które dzięki technologii skanowania układu żył w dłoni pozwala na uzyskanie maksymalnego bezpieczeństwa uwierzytelniania użytkowników, zarządzania tożsamościami i kanałów przesyłania zabezpieczonych danych. Oprogramowanie truedentity korzysta z technologii, która jest obecnie używana w projekcie niemieckich elektronicznych dowodów osobistych, a została opracowana w celu spełnienia wymogów rygorystycznych przepisów w zakresie ochrony danych. Na najwyższym poziomie technicznym chroni poufne dane firmowe przed nieuprawnionym dostępem. Zastosowane protokoły i mechanizmy zapewniają solidną ochronę przed znanymi rodzajami ataków i są zgodne z międzynarodowymi standardami.

Cytat

Thomas Bengs, dyrektor działu zabezpieczeń w firmie Fujitsu

„Zgodne z koncepcją innowacji ukierunkowanych na człowieka rozwiązanie FUJITSU PalmSecure jest jednym z najlepszych przykładów, jak firma Fujitsu wraz ze swoimi klientami tworzy wartości, łącząc wymiar ludzki, informacje i infrastrukturę. Urządzenie FUJITSU PalmSecure ID Match zapewnia niezawodną, łatwą w użyciu wielopoziomową weryfikację dla wielu zastosowań, umożliwiając firmom — niezależnie od ich wielkości — ochronę dostępu, danych i płatności. Natomiast oprogramowanie FUJITSU PalmSecure truedentity rozszerza tę ochronę na bezpieczne przesyłanie danych, a także same dane”.

Ceny i dostępność

Urządzenie FUJITSU PalmSecure ID Match i powiązany z nim pakiet SDK będą dostępne na całym świecie. Najpierw zostaną wprowadzone na rynek w regionie EMEIA — od lutego 2015 roku. Oprogramowanie FUJITSU PalmSecure truedentity będzie dostępne na całym świecie na początku 2015 roku. Produkty można kupić osobno bezpośrednio od firmy Fujitsu.

Uwagi

Fragmenty z dokumentu Wizja Fujitsu w dziedzinie technologii i usług http://www.fujitsu.com/global/vision/

Bezpieczeństwo i ciągłość biznesowa w inteligentnym społeczeństwie ukierunkowanym na człowieka

— rozbudowane platformy uwierzytelniania, ochrona prywatności i analiza bezpieczeństwa

Głównym priorytetem w inteligentnym społeczeństwie ukierunkowanym na człowieka jest niezawodność informacji. Oprócz zapewnienia dokładności informacji bardzo ważne są mechanizmy pozwalające utrzymać ciągłość działalności biznesowej i dostęp do danych. Biorąc po uwagę rosnącą liczbę ataków cyberprzestępców, realistyczne są założenia, że naruszenia zabezpieczeń będą stanowić coraz większe zagrożenie.

Jako partner we wprowadzaniu innowacji ukierunkowanych na człowieka Fujitsu pomaga swoim klientom zaspokoić potrzeby w zakresie zabezpieczeń i ciągłości biznesowej. Firma proponuje strategię zabezpieczeń dopasowaną do wyjątkowych potrzeb operacyjnych klienta i poleca rozwiązania wspierające tę strategię.

Firma Fujitsu pomaga organizacjom przygotować bezpieczne środowisko teleinformatyczne, które zapewni ciągłość działalności biznesowej i ochronę danych innych firm.

Dlatego właśnie Fujitsu koncentruje się na trzech elementach: rozbudowanych platformach uwierzytelniania, ochronie prywatności i analizie bezpieczeństwa.

Fujitsu udostępnia niezawodne platformy uwierzytelniania, łącząc najbardziej zaawansowane technologie. Firma oferuje na przykład najlepsze na świecie techniki biometryczne, takie jak uwierzytelnianie na podstawie układu żył w dłoni i technologię zbliżeniowego dokonywania płatności NFC (Near Field Communications). Fujitsu zapewnia też centralne zarządzanie urządzeniami i aplikacjami oraz usługi wsparcia w przypadku utraty lub kradzieży. Usługi te działają na wszystkich urządzeniach inteligentnych niezależnie od modelu lub typu sieci, a ponadto można z nich korzystać w organizacjach, w których funkcjonuje model używania prywatnych urządzeń w pracy (Bring Your Own Device — BYOD).

Fujitsu rozwija wiele technologii zapewniających ochronę prywatności. Obejmuje to techniki pozwalające zachować anonimowość poprzez umożliwienie przetwarzania danych, które pozostają zaszyfrowane. Firma opracowała technologię bramy informacji w chmurze — „Cloud Information Gateway Technology”, która umożliwia przedsiębiorstwom korzystanie z usług zewnętrznych bez przesyłania do nich rzeczywistych danych. Polega ona na „ukrywaniu” informacji poufnych w bramie i przechowywaniu w chmurze tylko danych anonimowych. Firma Fujitsu oczekuje, że ta nowa technologia przyczyni się do korzystania z chmury jako platformy współpracy i doprowadzi do współużytkowania informacji między różnymi organizacjami z wszystkich branż.

Analiza bezpieczeństwa to procedura analizowania przepływów informacji w celu przewidywania potencjalnych zagrożeń. Firma Fujitsu koncentruje się na udostępnianiu swoim klientom narzędzi do przeprowadzania analizy bezpieczeństwa opartych na prognozowaniu, aby mogli przeciwdziałać zagrożeniom związanym z cyberatakami.

W przypadku bezpieczeństwa jedno rozwiązanie nie zaspokoi potrzeb wszystkich. Dlatego też specjaliści ds. bezpieczeństwa w firmie Fujitsu opracowują zasady, środki i rozwiązania zabezpieczające, które najlepiej pasują do konkretnych środowisk operacyjnych poszczególnych klientów, a ponadto zapewniają tym klientom stałe wsparcie. Fujitsu wykorzystuje swoją specjalistyczną wiedzę, aby ułatwić klientom poprawę bezpieczeństwa i zachowanie ciągłości biznesowej.

Zasoby online

- More about Fujitsu PalmSecure: http://www.fujitsu.com/global/solutions/business-technology/security/palmsecure/Open a new window

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.comOpen a new window

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_GlobalOpen a new window

- Follow us on LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu_polandOpen a new window

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICTOpen a new window

- Media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.phpOpen a new window

- Fujitsu newsroom: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspxOpen a new window

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 18 November, 2014