GTM-MQCD359
Skip to main content

Fujitsu vShape integruje najnowsze technologie klastrów pamięci masowej

Warszawa, 12 marca 2014 r. — Firma Fujitsu przedstawiła rozwiązanie do integracji pamięci masowej NetApp Data ONTAP w strukturę sprawdzonej architektury referencyjnej vShape. Rozwiązanie zawiera serwery x86 PRIMERGY, przełączniki Brocade oraz systemy pamięci masowej NetApp, by zapewnić firmom skalowaną poziomo współużytkowaną infrastrukturę, która jest bardziej elastyczna, co pozwala stawić czoła niemal nieograniczonemu wzrostowi ilości danych.

Dzięki większej skalowalności i łatwości zarządzania architekturą referencyjną firma Fujitsu zsynchronizowała wszystkie elementy dla określonych wielkości pakietów oprogramowania, a wszyscy trzej dostawcy potwierdzają uniwersalność rozwiązania vShape. Teraz klienci mogą spokojnie i wygodnie korzystać z architektury o sprawdzonej skalowalności, gdzie wszystko jest zarządzane z jednego punktu kontaktu.

Swoją doskonałość rozwiązanie vShape zawdzięcza elastyczności, której nie mają oferty innych dostawców uzależnionych od lokalnego sprzętu lub serwerów pod względem możliwości skalowania i radzenia sobie z coraz większymi potrzebami związanymi z pamięcią masową.

W pełni zwirtualizowane rozwiązanie vShape to dedykowane urządzenie klasy korporacyjnej, stworzone po to, by sprostać nieznanym jeszcze dotąd potrzebom w dziedzinie infrastruktury. Dzięki temu oferowane systemy teleinformatyczne są wystarczająco elastyczne, by pomagać firmom w przyszłych zastosowaniach, a także uwalniać je od ciągłych problemów z zarządzaniem gwałtownym wzrostem ilości danych. W efekcie vShape pomaga firmom w skalowaniu poziomym w ramach jednego systemu pamięci masowej, dostarczając zwirtualizowaną współużytkowaną infrastrukturę opracowaną pod kątem płynnego działania przez cały czas eksploatacji systemu.

Klienci, którzy decydują się na rozwiązanie vShape, dzięki klastrowemu systemowi operacyjnemu do zarządzania pamięcią masową NetApp Data ONTAP również minimalizują przestoje. Komponenty zwiększające niezawodność systemu pozwalają na wykonywanie zadań obejmujących pielęgnację pamięci masowej, zarządzanie cyklem eksploatacji sprzętu oraz aktualizację oprogramowania na działającym systemie poprzez uwolnienie jednego węzła do konserwacji. W ten sposób klienci oszczędzają czas i pieniądze, dzięki czemu mogą konsolidować i współużytkować tę samą infrastrukturę w przypadku obciążeń różniących się pod względem wymagań co do wydajności, pojemności i bezpieczeństwa.

Przechodząc na całkowicie zwirtualizowaną architekturę informatyczną, jaką jest vShape, firmy uzyskują swobodę decydowania o tym, jak chcą przechowywać informacje obecnie i w przyszłości — w firmie czy w chmurze. Najnowsze udoskonalenia rozwiązania vShape umożliwiają firmom także oddzielenie infrastruktury informatycznej od cyklu eksploatacji aplikacji oraz przejście na „koncepcję operacyjną” w miejsce dedykowanego zestawu sprzętu. W efekcie firmy uzyskują elastyczność w radzeniu sobie z nieuniknionym wzrostem ilości danych i zarządzaniu danymi, unikając uzależnienia od jednego dostawcy.

Cytaty

Bernhard Brandwitte, wiceprezes działu systemów pamięci masowej w firmie, powiedział: „Każda firma ma wyjątkowe, wciąż zmieniające się wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej, lecz wszystkie firmy łączy jedno — gwałtowny wzrost ilości danych. I choć nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, wybór rozwiązania vShape umożliwia firmom przygotowanie się na nią poprzez stworzenie elastycznej bazy. Rozwiązanie vShape, stanowiące całkowicie zwirtualizowane środowisko informatyczne, zapewnia elastyczność niezbędną do sprostania nawet najwyższym, nieznanym dotychczas wymaganiom dotyczącym pamięci masowej”.

Manfred Reitner, wiceprezes i dyrektor generalny na region EMEA w NetApp, dodaje: „Rozwiązanie vShape jest obecnie dostępne po raz pierwszy z klastrowym systemem operacyjnym do zarządzania pamięcią masową, NetApp Data ONTAP, zapewniającym bezproblemowe skalowanie poziome i spójne zarządzanie danymi w infrastrukturach konwergentnych. Firmy mogą osiągać istotne korzyści, ponieważ cDOT pomaga im w eliminacji planowanych przestojów i umożliwia serwisowanie infrastruktury bez zakłócania dostępu do danych i aplikacji użytkowników. W połączeniu z innymi technologiami najwyższej klasy dla komputerów i sieci rozwiązanie vShape oferuje strategiczne, kompleksowe podejście do centrów przetwarzania danych klientów i wymagań dotyczących chmury”.

Marcus Jewell, wiceprezes Brocade na region EMEA, stwierdził: „Nowe rozwiązanie vShape, zawierające przełącznik Ethernet Brocade, a teraz także klastrowy system operacyjny do zarządzania pamięcią masową, NetApp Data ONTAP, rozbudowuje możliwości Fujitsu w zakresie dostarczania otwartego zwritualizowanego rozwiązania łatwego w skalowaniu i zarządzaniu. Klienci poszukują bowiem rozwiązań łatwych do wdrożenia i zaspokajających ich potrzeby dotyczące niezawodności i skalowalności na poziomie całej firmy. Przełączniki Ethernet Brocade wspomagane przez Fujitsu i wkomponowane w vShape umożliwiają skalowanie — klienci mogą ograniczyć się do zakupu jedynie niezbędnych elementów, a następnie skalować porty użytkowników i dodawać usługi wyższego poziomu w miarę wzrostu wymagań dotyczących infrastruktury i sieci”.

Ceny i dostępność

Rozwiązanie vShape, zawierające serwery PRIMERGY, pamięci NetApp, przełączniki Brocade oraz oprogramowanie do wirtualizacji VMware lub Microsoft, jest dostępne w sprzedaży bezpośredniej i u partnerów handlowych. Ceny różnią się w zależności od regionu i specyfikacji.

Zasoby online

- vShape Case studies: http://www.go-vshape.com/en/best-practices

- NetApp ONTAP 8 storage platform: http://www.netapp.com/us/products/platform-os/data-ontap-8/unified-architecture.aspx

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu na Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_TS

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu na Facebooku: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

Fujitsu newsroom:

http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx
March 12, 2014 template

Informacje o NetApp

NetApp specjalizuje się w rozwiązaniach do zarządzania i przechowywania danych. Jest ekspertem  w zakresie przechowywanie danych w chmurze hybrydowej. W celu przyspieszenia transformacji cyfrowej zapewniamy pełen zakres działań upraszczających zarządzanie aplikacjami i danymi w środowiskach chmurowych i typu on-premises. Razem z naszymi partnerami pomagamy organizacjom uwolnić potencjał posiadanych przez nich danych – rozszerzając ich ofertę, budując innowacje i optymalizując ich operacje. Więcej informacji znajduje się na stronie www.netapp.com. #DataDriven

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Date: 12 March, 2014