GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2013 >
  7. Fujitsu wspiera lokalne możliwości rozwoju poprzez dostosowanie struktury regionalnej

Fujitsu wspiera lokalne możliwości rozwoju poprzez dostosowanie struktury regionalnej

Targi CeBIT, Hanower / Monachium, December 04, 2013

Monachium, 4 grudnia, 2013 – W dniu dzisiejszym Fujitsu poinformowało, że kolejnym krokiem na drodze do globalizacji firmy jest reorganizacja podmiotów w ramach obecnego regionu CEMEA&I (Continental Europe, Middle East, Africa and India – Europa Kontynentalna, Bliski Wschód, Afryka oraz Indie) w celu zapewnienia optymalnej struktury umożliwiającej wykorzystanie “globalnej strategii” do wspierania “lokalnego rozwoju”.

Dotychczas, region Fujitsu CEMEA&I działał w ramach trzech odrębnych klastrów geograficznych – Europa Centralna, Europa Zachodnia i Rynki Wschodzące. W celu wzmocnienia strategicznego pozycjonowania w ramach przyspieszania programu globalizacji, firma ma przekonanie, że klienci obecnie obsługiwani przez klaster Rynków Wschodzących będą mogli czerpać korzyści wynikające z bliższej współpracy z większym i silniejszym podmiotem Fujitsu. W rezultacie klaster Emerging Markets (Rynki Wschodzące) zostanie połączony z klastrem Europy Zachodniej. Operacja połączenia zakończy się do 1 kwietnia 2014 r.

Powstający, nowy region został nazwany Fujitsu WEMEIA (Fujitsu Western & Eastern Europe, Middle East, India & Africa - Fujitsu Europa Zachodnia i Wschodnia, Bliski Wschód, Indie i Afryka). François Fleutiaux, obecny Senior Vice President klastra Europa Zachodnia, został mianowany CEO nowego podmiotu. WEMEIA natomiast stanie się pełnoprawnym regionem w strukturze Fujitsu IB (International Business). Obecny klaster Europy Centralnej pod kierownictwem Juergena Waltera miał już wcześniej przyznany status regionalny. Obydwa regiony będą raportować bezpośrednio do Roda Vawdrey – prezesa Fujitsu International Business.

Cytat

Rod Vawdrey, Corporate Executive Vice President Fujitsu Limited and President, International Business, Fujitsu

Ponieważ Fujitsu wciąż rozwija biznes globalny, ważne jest abyśmy w większym stopniu wykorzystywali istniejące synergie i stale podnosili naszą efektywność poprzez dzielenie się posiadanymi przez Fujitsu kwalifikacjami na całym świecie. Wierzę, że dzięki stworzeniu nowego regionu WEMEIA klienci będą mieli szerszy dostęp do wiedzy eksperckiej Fujitsu. W tym samym czasie, firma ralizując globalne strategie będzie mogła działać lokalnie. Mam na myśli dalszy rozwój i eksport rozwiązań już teraz dobrze działających w niektórych krajach na przykład usług czy rozwiązań charakterystycznych dla rynków wertykalnych.

Informacje dla prasy Fujitsu Technology Solutions

Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 588 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 170.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,4 biliony jenów (US $ 47 mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak też małe i średnie firmy oraz klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.fujitsu.com/fts/about.

Wszystkie inne nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym tekście są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów. Podane informacje są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Date: 04 December, 2013
City: Targi CeBIT, Hanower / Monachium