GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2013 >
  7. Fujitsu prowadzi praktyczne testy magistrali centrum przetwarzania danych bez limitu szybkości

Fujitsu prowadzi praktyczne testy magistrali centrum przetwarzania danych bez limitu szybkości

Targi CeBIT, Hanower / Monachium, November 05, 2013

Warszawa, 5 listopada 2013 r. – W trakcie Fujitsu Forum firma Fujitsu prezentuje technologię, która w przyszłości spowoduje istotne zmiany w centrach przetwarzania danych — zarówno funkcjonalne, jak i konstrukcyjne. Usunięcie obecnych limitów szybkości i wprowadzenie transmisji z szybkością światła eliminuje wąskie gardła ograniczające wydajność, co umożliwia realizowanie zadań biznesowych w czasie rzeczywistym.

Firma Fujitsu nawiązała współpracę z Intelem w celu opracowania szybkiej technologii Silicon Photonics (fotonika krzemowa), która obecnie, na Fujitsu Forum w Monachium (6 i 7 listopada 2013 r.), jest po raz pierwszy prezentowana poza laboratorium, jako funkcjonalny dowód poprawności koncepcji.

Przewiduje się, że w okresie najbliższych trzech lat ruch w centrach przetwarzania danych wzrośnie czterokrotnie. Dotychczasowe technologie sieciowe powodują ograniczenia i wąskie gardła w transmisji danych między trzema głównymi częściami centrum przetwarzania danych — serwerami, pamięcią masową i siecią.

Nowe podejście Fujitsu i Intela przewiduje przesyłanie danych z szybkością światła, co eliminuje ograniczenia w magistrali danych i daje pojęcie o centrum przetwarzania danych przyszłości. Wzrost przepustowości w wyniku zastosowania fotoniki krzemowej umożliwia przesyłanie danych z wielką szybkością. Kable światłowodowe z ośmioma włóknami mogą przesyłać dane z szybkością do 1,6 Tb/s (terabita na sekundę), co pozwala zapełnić cały dysk twardy o pojemności 1 TB w czasie zaledwie pięciu sekund. Ponadto dane można przesyłać na znacznie większą odległość (do 300 m) niż miedzianymi kablami ethernetowymi. Pozwala to projektować serwery zoptymalizowane pod kątem aplikacji oraz otwiera drogę do nowych konstrukcji centrów przetwarzania danych dzięki rozdzieleniu zasobów obliczeniowych od pamięci masowej.

Rozdzielenie serwera od pamięci masowej daje możliwość zmniejszenia kosztów obiektów teleinformatycznych, ponieważ elementy wytwarzające ciepło, wymagające kosztownej klimatyzacji, takie jak procesory serwerów, nie muszą znajdować się w tym samym pomieszczeniu, co bierne macierze pamięci. Przesyłanie danych kablami światłowodowymi z wykorzystaniem fotonów zamiast impulsów elektrycznych obniża także zużycie energii i radykalnie upraszcza niezbędne okablowanie stelaży, ponieważ nie są już potrzebne liczne łącza ethernetowe w węzłach serwerowych.

Usuwając limity szybkości wynikające z ograniczonej wydajności sieci, fotonika krzemowa otwiera możliwość projektowania serwerów zoptymalizowanych pod kątem aplikacji. Prowadzi to do rzeczywistego rozdzielenia zasobów obliczeniowych, sieciowych i pamięci masowej. Dzięki temu w przyszłości łatwiej będzie w razie potrzeby modyfikować poszczególne elementy, bez konieczności wymiany wszystkiego, aby na przykład wprowadzić nowy procesor lub dostosować system do zmodernizowanej sieci.

Według koncepcji Fujitsu w przyszłym centrum przetwarzania danych nowe systemy będzie można łatwiej dodawać bez modyfikacji i ponownego montażu okablowania całej struktury. Ponadto przedsiębiorstwa i instytucje będą mogły zmniejszyć wydatki kapitałowe i osiągać więcej mniejszym kosztem, gdyż usunięcie ograniczeń wydajności pozwoli lepiej wykorzystywać kosztowne elementy, takie jak procesory serwerów.

Cytat

Dr Joseph Reger, dyrektor ds. technicznych, dział międzynarodowy, Fujitsu

„Fotonika to prawdziwy przełom — eliminuje wąskie gardła, które ograniczają szybkość przesyłania danych i utrudniają centrom przetwarzania danych wykonywanie zadań w czasie rzeczywistym. Obecnie szybkość przesyłania danych zaczyna ograniczać wydajność, nawet w najnowocześniejszych centrach. Dzięki nowatorskiemu spojrzeniu na rolę centrum przetwarzania danych — jako zorientowanego na usługi dostawcy mocy obliczeniowej na potrzeby biznesowe — firmy Fujitsu i Intel opracowały całkowicie nowe podstawy projektowania. Nie ma żadnego powodu, aby serwer i pamięć masowa były razem, skoro ich rozdzielenie daje tyle korzyści”.

Zasoby dostępne online

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_TS

- Znajdź nas na LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/face2fujitsu

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

- Fujitsu newsroom: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Informacje dla prasy Fujitsu Technology Solutions

Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 588 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 170.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,4 biliony jenów (US $ 47 mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak też małe i średnie firmy oraz klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.fujitsu.com/fts/about.

Wszystkie inne nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym tekście są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów. Podane informacje są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Date: 05 November, 2013
City: Targi CeBIT, Hanower / Monachium