GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2013 >
  7. Fujitsu oferuje najlepsze w swojej klasie rozwiązanie zapewniające ciągłość biznesową systemów mainframe

Fujitsu oferuje najlepsze w swojej klasie rozwiązanie zapewniające ciągłość biznesową systemów mainframe

Targi CeBIT, Hanower / Monachium, June 24, 2013

Monachium/Hanower, 5 czerwca 2013r. — Na konferencji Fujitsu Mainframe Summit w Fuldzie (Niemcy) firma Fujitsu, która stale dąży do skrócenia czasu i obniżenia kosztów przestojów infrastruktury informatycznej, zaprezentowała zaawansowane rozwiązanie zwiększające dostępność systemów mainframe Fujitsu BS2000/OSD. Fujitsu Live Migration (LM) to pierwsza na świecie i jedyna funkcja do systemów operacyjnych obsługujących komputery mainframe, która znacznie zwiększa dostępność aplikacji o znaczeniu krytycznym i maszyn wirtualnych, bez przestojów i zakłócania pracy użytkowników, a funkcja automatycznego przełączania awaryjnego w klastrze, Fujitsu High Availability (HA), umożliwia szybkie, pewne i bezpieczne przywracanie dostępności serwera.


High Availability umożliwia działom informatyki utrzymanie funkcjonowania najważniejszych usług i aplikacji w czasie przestojów wynikających z zadań planowanych, takich jak rutynowe czynności konserwacyjne czy rozbudowa systemu, lub zdarzeń nieplanowanych, takich jak awarie sprzętu, przerwy w zasilaniu, błędy operacyjne i katastrofy naturalne. Stała dostępność infrastruktury mainframe daje klientom korzyści w postaci ciągłości biznesowej, ułatwień dla serwisu, większej skalowalności oraz niższego całkowitego kosztu posiadania

Niskie koszty wysokiej dostępności
Fujitsu Live Migration (LM) umożliwia przenoszenie między serwerami systemu operacyjnego mainframe oraz aplikacji, zarówno macierzystych, jak i wirtualnych, bez zauważalnych przestojów. LM to pierwsza na świecie i jak dotąd jedyna taka funkcja dostępna do systemów operacyjnych mainframe. Zapewniając nieprzerwane funkcjonowanie najważniejszych aplikacji, skraca ona o wiele godzin czas niezbędny dotąd na wykonywanie takich operacji, jak konserwacja serwerów i zarządzanie obciążeniem.


Funkcja Fujitsu Live Migration gwarantuje wysoką dostępność w czasie przestojów planowanych, natomiast automatyczne przełączane awaryjne w klastrze gwarantuje równie wysokie bezpieczeństwo w czasie przestojów nieplanowanych. Funkcja Fujitsu High Availability (HA) oferuje klientom szybkie i bezproblemowe odtwarzanie serwerów w konfiguracji klastrowej. W przypadku awarii serwera mainframe systemy HA mogą być natychmiast ponownie uruchomione wirtualnie bez żadnej utraty danych, przez automatyczne przeniesienie infrastruktury systemu operacyjnego oraz wszystkich aplikacji i danych na inny serwer w klastrze. Klienci mogą łatwo konfigurować ten proces i określać priorytety dostępności poszczególnych gościnnych systemów operacyjnych i aplikacji.


Fujitsu HA to znaczne ulepszenie w porównaniu z poprzednimi rozwiązaniami do zwiększania dostępności systemów mainframe. Wcześniej proces ten trwał kilka godzin, zależnie od odległości do ośrodka zdalnego odtwarzania. Obejmował kilka czasochłonnych zadań, między innymi przygotowanie najnowszej wersji taśm, uruchomienie serwera zapasowego oraz załadowanie systemu operacyjnego i danych. Funkcja HA wykonuje to wszystko automatycznie w ciągu kilku minut.


Cytat
Uwe Neumeier, wiceprezes ds. sprzedaży systemów serwerowych (Server System Sales) w firmie Fujitsu Technology Solutions


„Dzięki sprawdzonym zaletom i nowatorskim ulepszeniom oraz możliwości uproszczenia wielu procesów systemy mainframe nadal odgrywają ważną rolę w centrach przetwarzania danych. System mainframe Fujitsu BS2000/OSD ma dobrą opinię ze względu na długoterminową zgodność, dużą elastyczność i wysoką dostępność, wyjątkową skalowalność i solidność, a także możliwości automatyzacji i łatwość administrowania. Wszystkie te cechy zwiększają efektywność w środowisku administracyjnym”.


Ceny i dostępność
Systemy mainframe Fujitsu BS2000/OSD i rozwiązania pokrewne są już dostępne — można je zamawiać w całym regionie EMEA. Konfiguracja i cena zależą od konkretnego projektu. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z działem sprzedaży bezpośredniej firmy Fujitsu (Fujitsu Direct Sales).


Zasoby dostępne online
Fujitsu BS2000/OSD Mainframe: http://www.fujitsu.com/fts/bs2000

Fujitsu BS2000/OSD Mainframe — ciągłość biznesowa: http://www.fujitsu.com/fts/business-continuity-bs2000

Konferencja Fujitsu Mainframe Summit 2013: www.fujitsu.com/fts/bs2000event

Blog Fujitsu: http://blog.ts.fujitsu.com/

- Fujitsu w serwisie Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_TS

- Fujitsu w serwisie LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu w serwisie Facebook: http://www.facebook.com/face2fujitsu

- Zdjęcia i serwer multimediów Fujitsu: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

- Aby mieć regularny dostęp do najnowszych informacji, warto dodać do zakładek redakcję informacyjną Fujitsu: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Informacje dla prasy Fujitsu Technology Solutions

Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 588 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 170.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,4 biliony jenów (US $ 47 mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak też małe i średnie firmy oraz klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.fujitsu.com/fts/about.

Wszystkie inne nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym tekście są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów. Podane informacje są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Date: 24 June, 2013
City: Targi CeBIT, Hanower / Monachium