GTM-MQCD359
Skip to main content
 1. Home >
 2. O Fujitsu >
 3. Resources >
 4. News >
 5. Press releases >
 6. 2011 >
 7. Publiczne uznanie dla partnerów handlowych nagrodzonych za wyjątkowe zasługi w dziedzinie dystrybucji

Fujitsu uruchamia program Nagród SELECT dla partnerów handlowych osiągających szczególne sukcesy

Publiczne uznanie dla partnerów handlowych nagrodzonych za wyjątkowe zasługi w dziedzinie dystrybucji

Monachium, July 06, 2011

Firma Fujitsu uruchomiła program corocznych Nagród SELECT, których celem jest publiczne uznanie sukcesów uczestników Programu Partnerskiego SELECT w Polsce. Nagrody w kategoriach biznesowych przyznawane są w uznaniu wyników finansowych na każdym z trzech poziomów certyfikacji Partnerów SELECT1. Spośród laureatów poszczególnych poziomów dział dystrybucji Fujitsu wybierze Partnera Roku na szczeblu krajowym.Ponadto zostanie przyznanych sześć nagród w dowód uznania innych, ale równie ważnych osiągnięć, takich jak innowacyjność rozwiązań czy działania w charakterze ambasadora Fujitsu.

 

Laureaci pierwszej edycji Nagród SELECT, uhonorowani za wyjątkowe zasługi w dziedzinie dystrybucji, zostaną ogłoszeni w kwietniu 2012 r. w drodze publikacji w mediach i na stronach internetowych firmy.Partnerzy Roku z poszczególnych krajów regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki automatycznie będą się ubiegać o ten tytuł na szczeblu regionalnym oraz zostaną zaproszeni na uroczystą ceremonię przyznania nagród, która odbędzie się podczas Forum Fujitsu w Monachium w listopadzie 2012 r.. Właśnie wtedy zostanie ogłoszony ostateczny zwycięzca.

 

Fujitsu przyzna następujące tytuły w ramach Nagród SELECT w Polsce:  

 • Partner Roku: dla partnera, który uzyska najlepsze przychody i najwyższą stopę wzrostu oraz wykaże się największą lojalnością wobec Fujitsu. Laureat zostanie wyłoniony spośród zwycięzców w pozostałych kategoriach, przez jury złożone z kierownictwa szczebla europejskiego, podczas ceremonii przyznania nagród w ramach Forum Fujitsu 2012.
 • Lokomotywa Wzrostu: dla partnerów na poszczególnych poziomach certyfikacji (tj. Partner, Partner SELECT i Ekspert SELECT), którzy uzyskają nadzwyczajny wzrost obrotów z Fujitsu.
 • Najlepszy Ambasador Fujitsu: dla partnera, który w najwyższym stopniu skupi się na produktach Fujitsu, wykazując się równocześnie lojalnością, uczciwością oraz osiągnięciami w zakresie komunikacji i pracy zespołowej.
 • Najbardziej Innowacyjne Rozwiązanie: dla innowacyjnej aplikacji, która została pozytywnie przedstawiona w mediach jako opracowana przez partnera Fujitsu (np. aplikacja przyczyniająca się do oszczędności energii, przyjazna dla środowiska, przyjazna dla osób niepełnosprawnych itd.).
 • Najlepszy Projekt dla Nowego Klienta: w uznaniu partnera realizującego poważny nowy projekt dla klienta, który wcześniej kupował produkty od konkurenta Fujitsu.
 • Debiut Roku: dla partnera, który w pierwszym roku swej współpracy z Fujitsu wykazał się dużymi przychodami, lojalnością i zaangażowaniem, a także pomyślnie odbył szkolenia.
 • Osiągnięcie Zespołowe Roku: dla partnera, który najlepiej współpracuje z Fujitsu, tworząc nowe możliwości sprzedaży dzięki dużemu zaangażowaniu w pracę zespołową.
 • Mistrz Certyfikacji: dla partnera, który uzyskał największą liczbę punktów w systemie certyfikacji (przyznanych firmie jako całości lub łącznie poszczególnym pracownikom).

 „Nasz nowy program Nagród SELECT stanowi dla partnerów handlowych kolejną zachętę do inwestowania we wspólny sukces. Fujitsu świadomie stworzył kategorie nagród, które pozwalają uhonorować nie tylko duże firmy, lecz także mniejszych partnerów wykazujących się kreatywnością, dając im szansę na zdobycie uznania na rynku oraz nowych okazji do rozwoju działalności”.

 

Obecnie trwa 12-miesięczny okres kwalifikacyjny (od 1 kwietnia 2011 r. do 30 marca 2012 r.). W programie Nagród dla Partnerów/Ekspertów SELECT mogą brać udział tylko partnerzy, którzy posiadają aktualny certyfikat programu partnerskiego Fujitsu SELECT. Uczestnictwo w kategoriach biznesowych („twardych”) jest automatyczne, natomiast w celu ubiegania się o nagrodę w kategoriach „miękkich” należy skontaktować się z lokalnym zespołem Fujitsu ds. dystrybucji.

 

- koniec -

 

Dodatkowe informacje można uzyskać tutaj:

http://blog.ts.fujitsu.com/

http://www.twitter.com/Fujitsu_TS

http://www.facebook.com/face2fujitsu

 

 

(1)           Partnerstwo z perspektywą wzrostu

Firma Fujitsu jest bardzo zaangażowana na rzecz swoich Partnerów Handlowych, a współpraca koncentruje się na osiągnięciu wzrostu przez obie strony, przy czym wyróżniane są jej trzy poziomy:

 

·          Partner Fujitsu (poziom podstawowy)

o    dostęp do portalu Channel Partner Portal

o    materiały marketingowe i promocyjne

o    uwzględnienie w „Wyszukiwarce partnerów” w serwisie internetowym Fujitsu

·          Partner SELECT Fujitsu (poziom certyfikowany)

Wszystkie uprawnienia Partnera, a ponadto:

o    wsparcie ze strony zespołu opieki nad klientem

o    dostęp do portalu Channel Partner Portal na poziomie Premium

o    wspólne działania handlowe

·          Ekspert SELECT Fujitsu (poziom specjalistyczny)

Wszystkie uprawnienia Partnera SELECT, a ponadto:

o    uczestnictwo w społeczności ekspertów

o    dostęp na zasadzie wyłączności do wiedzy ekspertów i cennych zasobów

o    status kluczowego partnera

 

 

Więcej informacji na temat programów Partner Fujitsu, Partner SELECT Fujitsu i Ekspert SELECT Fujitsu można uzyskać pod adresem:

http://pl.fujitsu.com/aboutus/partners/ .

Date: 06 July, 2011
City: Monachium