GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2011 >
  7. Skonfigurowana fabrycznie architektura referencyjna Microsoft Hyper-V Cloud Fast Track przyspiesza wdrażanie chmur prywatnych

Fujitsu obniża koszty posiadania i ryzyko wdrażania chmur prywatnych

Skonfigurowana fabrycznie architektura referencyjna Microsoft Hyper-V Cloud Fast Track przyspiesza wdrażanie chmur prywatnych

Monachium, May 18, 2011
Firma Fujitsu wprowadza na rynek swoje pierwsze całkowicie skonfigurowane fabrycznie środowisko centrum przetwarzania danych, umożliwiając tym samym przedsiębiorstwom szybkie wdrażanie chmur prywatnych. Dzięki zaawansowanemu połączeniu oferty infrastruktur dynamicznych firmy Fujitsu z rozwiązaniami Microsoft Windows Server, Hyper-V i System Center, przedsiębiorstwa, które planują wdrożyć chmurę prywatną, mają gwarancję mniejszego ryzyka oraz niższego całkowitego kosztu posiadania. W oparciu o uzgodnioną ostatnio przez firmy Fujitsu i Microsoft architekturę referencyjną na potrzeby programu Hyper-V Cloud Fast Track firma Fujitsu udostępnia przedsiębiorstwom gotowe do pracy, zautomatyzowane i przetestowane fabrycznie środowiska chmury prywatnej. Fujitsu oferuje rozwiązanie chmury prywatnej pochodzące z jednego, certyfikowanego źródła, integrując cały sprzęt i oprogramowanie, w tym serwery Fujitsu PRIMERGY, pamięć masową Fujitsu ETERNUS, technologię sieciową Fujitsu, oprogramowanie Fujitsu ServerView Resource Orchestrator oraz oprogramowanie Microsoft System Center. Chmury prywatne zaczynają być uznawane przez przedsiębiorstwa za najbardziej godny zaufania sposób zwiększenia dynamiki ich działalności biznesowej. Współużytkowanie zasobów infrastruktury informatycznej, takich jak sprzęt i oprogramowanie, w ramach całego przedsiębiorstwa zapewnia elastyczność, obniża koszty operacyjne i ogranicza ryzyko. Oferowane przez Fujitsu architektury referencyjne Hyper-V Cloud Fast Track pozwalają firmom przyspieszyć wdrażanie rozwiązań chmury prywatnej. Przedsiębiorstwa, które powierzają firmie Fujitsu zaprojektowanie i wdrożenie swoich chmur prywatnych mogą liczyć na korzyści wynikające z rozległego doświadczenia tej działającej na skalę światową firmy w zakresie świadczenia usług i udostępniania infrastruktur Dynamic Cloud. Dzięki dobrze funkcjonującej sieci usługowej firma Fujitsu oferuje klientom kompletną obsługę przez wszystkie etapy procesu przechodzenia na chmurę prywatną ― od jej zaplanowania po ostateczne uruchomienie. Ponadto klienci korzystający z rozwiązań Fujitsu do obsługi chmury prywatnej, którzy obawiają się osiągnięcia kresu możliwości swoich zasobów, mogą liczyć na bezproblemowy, bezpieczny, rozszerzony dostęp do sprawdzonych usług Fujitsu w zakresie przetwarzania w chmurze. Jens-Peter Seick, wiceprezes działu systemów do centrów przetwarzania danych w firmie Fujitsu Technology Solutions, powiedział: „Uważamy, że infrastruktura informatyczna powinna grać w przedsiębiorstwie rolę raczej wspierającą, niż stanowić główny przedmiot uwagi. Dzięki tworzeniu infrastruktur dynamicznych, które szybko i bezproblemowo zapewniają niezbędną elastyczność, przedsiębiorstwa mogę mieć pewność, że ich systemy informatyczne będą zawsze w stanie sprostać zmieniającym się potrzebom biznesowym. Naszym celem jest teraz udostępnienie tego podejścia klientom zamierzającym wdrożyć chmurę prywatną". Mike Schutz, dyrektor działu systemów Windows Server w firmie Microsoft Corporation, powiedział: „Program Hyper-V Cloud Fast Track został uruchomiony, aby uprościć wdrażanie i eksploatację chmur prywatnych. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że firma Fujitsu ― jako jeden z naszych pierwszych partnerów w tym programie ― będzie oferować na rynkach całego świata produkty oparte właśnie na architekturze referencyjnej Hyper-V Cloud Fast Track. Klienci twierdzą, że są bardzo zainteresowani jak najszybszym wdrażaniem rozwiązań do obsługi chmur prywatnych, a architektura referencyjna Hyper-V Cloud Fast Track oparta na systemie Windows Server 2008 R2 i na rozwiązaniu Microsoft System Center pozwala im to zrobić szybko i bezpiecznie”. Więcej informacji na temat architektury referencyjnej Fujitsu Hyper-V Cloud Fast Track można znaleźć w Internecie pod adresem http://ts.fujitsu.com/fast_track .

Informacje o firmie Fujitsu Fujitsu jest liderem wśród światowych dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw. Firma zatrudnia około 175 tys. pracowników, którzy obsługują klientów w 70 krajach. Ogólnoświatowy zespół specjalistów z zakresu systemów i usług, niezawodny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz zaawansowane technologie mikroelektroniczne umożliwiają firmie oferowanie klientom wartościowych rozwiązań. Centrala firmy Fujitsu Limited mieści się w Tokio. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2010 r. firma osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 4,6 bln JPY (50 mld USD). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.fujitsu.com .

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć na stronie: ts.fujitsu.com/aboutus .

Dodatkowych informacji udziela:

Fujitsu Technology Solutions

Angelika Jeżewska

Communications Manager

Mobile: +48 668 558 211 mailto:angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Date: 18 May, 2011
City: Monachium