GTM-MQCD359
Skip to main content

Kai Flore odchodzi z firmy Fujitsu Technology Solutions

 

Monachium, June 24, 2010

Firma Fujitsu poinformowała, że Kai Flore ze skutkiem natychmiastowym przestał być prezesem i dyrektorem generalnym Fujitsu Technology Solutions. Do czasu mianowania następcy obowiązki prezesa wykonawczego (Executive Chairman) będzie pełnić Richard Christou, obecnie przewodniczący rady nadzorczej Fujitsu Technology Solutions. Zarząd będzie mu podlegać bezpośrednio. Poszukiwanie kandydata na nowego prezesa i dyrektora generalnego już rozpoczęto. Richard Christou Richard Christou jest wiceprezesem firmy Fujitsu Limited odpowiedzialnym za jej działalność na wszystkich rynkach poza Japonią. W czerwcu 2010 r. przejął także obowiązki dyrektora wykonawczego Fujitsu Technology Solutions. Od czerwca 2008 r. kieruje działalnością poza Japonią jako prezes Global Business Group. Doprowadził do ujednolicenia globalnej oferty produktów i usług Fujitsu oraz zreorganizował firmy należące do grupy, tworząc jednostki regionalne, które sprawniej działają i szybciej reagują na potrzeby klientów W latach 2000–2007 Christou kierował europejską filią Fujitsu Services, która w tym czasie stała się drugim co do wielkości dostawcą usług dla rządu Wielkiej Brytanii i największą jednostką prowadzącą działalność poza Japonią. Ma dyplomy licencjata i magistra prawa uniwersytetu Cambridge. Mieszka w Tokio. Poza pracą lubi operę, teatr i literaturę.

 

– Koniec –

Informacje o firmie Fujitsu Fujitsu jest liderem wśród światowych dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw. Firma zatrudnia około 175 tys. pracowników, którzy obsługują klientów w 70 krajach. Ogólnoświatowy zespół specjalistów z zakresu systemów i usług, niezawodny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz zaawansowane technologie mikroelektroniczne umożliwiają firmie oferowanie klientom wartościowych rozwiązań. Centrala firmy Fujitsu Limited mieści się w Tokio. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2010 r. firma osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 4,6 bln JPY (50 mld USD). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.fujitsu.com .

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć na stronie: ts.fujitsu.com/aboutus .

Dodatkowych informacji udziela:

Fujitsu Technology Solutions

Paweł Małkowski

PR Manager

Mobile: +48 605 260 212 mailto:Pawel.Malkowski.ext@ts.fujitsu.com

Date: 24 June, 2010
City: Monachium