GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2010 >
  7. Fujitsu rozpoczyna realizację globalnej strategii przetwarzania rozproszonego wdrażając pierwszą globalną platformę

Fujitsu rozpoczyna realizację globalnej strategii przetwarzania rozproszonego wdrażając pierwszą globalną platformę

Tokio, April 23, 2010
Firma Fujitsu rozpoczęła realizację globalnej strategii w zakresie przetwarzania poza siecią lokalną, opracowanej na podstawie doświadczenia zdobytego w trakcie współpracy z klientami przy wdrażaniu usług oraz testowaniu i wdrażaniu rozwiązań na całym świecie. Strategia ta jest oparta na koncepcji Fujitsu, w której występują cztery tryby przetwarzania rozproszonego. Klienci będą mogli przyjąć jeden, niektóre lub wszystkie cztery tryby — infrastruktury, aplikacji, aktywności i treści. Nie będzie się to wiązało z żadnymi zakłóceniami w ich działalności. Fujitsu oferuje już regionalne platformy przetwarzania poza siecią lokalną dla trybu infrastruktury. Obecnie oferta ta jest rozszerzana przez wdrożenie globalnej, standardowej platformy. Świadczenie usług za pośrednictwem tej platformy będzie oferowane w wersji testowej począwszy od maja 2010 r. (w wersji komercyjnej od października 2010 r.), najpierw w Japonii, a następnie — do marca 2011 r. — w Australii, Singapurze, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej. Ta globalna platforma będzie dopełnieniem lokalnych platform przetwarzania rozproszonego i będzie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy potrzebują globalnej, zgodnej ze standardami infrastruktury teleinformatycznej. Klienci, bez względu na to, czy będą korzystać z usług z platformy lokalnej, czy globalnej, będą mogli obniżyć koszty teleinformatyki, a jednocześnie elastyczniej i szybciej reagować na potrzeby w tej dziedzinie bez pogorszenia bezpieczeństwa i dostępności. Będą także mieli możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia Fujitsu w dziedzinie telekomunikacji oraz sieci. Fujitsu postrzega rozwój swoich usług przetwarzania poza siecią lokalną nie jako rewolucję, lecz jako ewolucję. Tryby infrastruktury i aplikacji stanowią rozszerzenie oferowanych przez Fujitsu usług konwencjonalnych. Jednakże tryby aktywności i treści wprowadzają istotne zmiany w sposobie tworzenia wartości w branży teleinformatycznej, co wiąże się z nowymi modelami biznesowymi umożliwiającymi tworzenie nowych usług dla nabywców. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie usług firma Fujitsu może zapewnić dużym przedsiębiorstwom oraz firmom średniej wielkości najefektywniejszą pomoc w migracji nawet największych i najbardziej złożonych środowisk teleinformatycznych i przyjęciu dowolnego modelu wykorzystania przetwarzania rozproszonego przy minimalnych zakłóceniach i z zachowaniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Ponadto, nawiązując współpracę z innymi firmami w obszarze przetwarzania rozproszonego, Fujitsu gwarantuje klientom, że nie zostaną ograniczeni wyłącznie do systemów niestandardowych. „Opracowując swoje technologie przetwarzania rozproszonego, Fujitsu obserwuje zmiany w społeczeństwie i stara się ułatwiać ludziom radzenie sobie z nimi — nazywamy to podejściem humanocentrycznym” — powiedział Kazuo Ishida, wiceprezes ds. usług teleinformatycznych w firmie Fujitsu. „W Japonii z powodzeniem przeprowadziliśmy testy infrastruktury teleinformatycznej w takich obszarach, jak rolnictwo i ochrona zdrowia. Przedstawiając te oferty, dążymy do uzyskania pozycji lidera w świadczeniu usług tego typu na całym świecie”. „Wdrożenie globalnej platformy umożliwi nam świadczenie zgodnych ze standardami usług przetwarzania poza siecią lokalną” — powiedział Richard Christou, wiceprezes Fujitsu. „O dostępności innych trybów naszego modelu wykorzystania przetwarzania rozproszonego będziemy informować w następnych miesiącach, także wspólnie z naszymi najważniejszymi partnerami. Fujitsu może już teraz współpracować z klientami, aby jak najszybciej umożliwić im czerpanie korzyści z przetwarzania rozproszonego”. W regionie Europy kontynentalnej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Indii (CEMEA&I) firma Fujitsu przedstawiła swoją ofertę infrastruktury jako usługi (Infrastructure as a Service — IaaS) w listopadzie 2009 r. Spowodowało to zmiany polegające na tym, że zasoby zaliczane poprzednio do kosztów stałych, obecnie są traktowane jako koszty zmienne. Firmy mają możliwość zastąpienia całości lub części swojego sprzętu przez proste, bezpieczne połączenie z serwerami zlokalizowanymi w wydzielonych, specjalnie wybudowanych centrach przetwarzania danych Fujitsu. Organizacja usług Fujitsu umożliwia klientom łączenie IaaS z własnymi dynamicznymi infrastrukturami. Andre Kiehne, wiceprezes działu usług w regionie CEMEA&I, powiedział: „Oferta IaaS firmy Fujitsu jest idealna dla firm, które chciałyby skupić się na działalności podstawowej, a zarządzanie swoją infrastrukturą informatyczną powierzyć specjalistom zewnętrznym. Usługi IaaS są szczególnie korzystne dla typowych małych i średnich firm, które zatrudniają niewielu informatyków lub nie zatrudniają ich wcale. Doświadczenia z pierwszych projektów dla klientów pokazują, że usługi te mogą być także atrakcyjne dla dużych przedsiębiorstw, które chciałyby lepiej radzić sobie ze szczytowym zapotrzebowaniem zlecając na zewnątrz część swoich zasobów informatycznych — ta zgodna ze standardami, nowa, globalna platforma zapewniająca standardowe poziomy usług może jeszcze lepiej zaspokoić te potrzeby”.

Informacje o firmie Fujitsu Fujitsu jest liderem wśród światowych dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw. Firma zatrudnia około 175 tys. pracowników, którzy obsługują klientów w 70 krajach. Ogólnoświatowy zespół specjalistów z zakresu systemów i usług, niezawodny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz zaawansowane technologie mikroelektroniczne umożliwiają firmie oferowanie klientom wartościowych rozwiązań. Centrala firmy Fujitsu Limited mieści się w Tokio. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2010 r. firma osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 4,6 bln JPY (50 mld USD). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.fujitsu.com .

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć na stronie: ts.fujitsu.com/aboutus .

Dodatkowych informacji udziela:

Fujitsu Technology Solutions

Paweł Małkowski

PR Manager

Mobile: +48 605 260 212 mailto:Pawel.Malkowski.ext@ts.fujitsu.com

Date: 23 April, 2010
City: Tokio