GTM-MQCD359
Skip to main content

Zintegrowane rozwiązania do zarządzania systemem

INTEGRACJA

Narzędzia zarządzania platformą firmy Fujitsu są zintegrowane w rozwiązaniach zarządzania infrastrukturą IT firmy CA:

Rozwiązania DeskView i CA IT Client Manager współpracują za pośrednictwem rozwiązania Manage Now®

Integracja oprogramowania ServerView jest dostępna w produktach CA SNM i CA Spectrum Infrastructure Manager. Integracja z CA NSM jest również częścią oferty Manage Now® Natywny pakiet integracji ServerView dla produktu CA NSM jest dostępny do pobrania z Internetu. Aby pobrać pakiet integracyjny, obejmujący instalator i dokumentację, należy zarejestrować się w serwisie.

Integracja ServerView w oprogramowaniu CA Spectrum Infrastructure Manager jest częścią produktów CA, udostępnioną po raz pierwszy z wersją 9.1.2 produktu Spectrum IM.

Inne rozwiązania integracji są dostępne na zamówienie i są realizowane indywidualnej dla każdego projektu wykorzystującego serwery Solaris i komputery typu Mainframe BS2000/OSD.