GTM-MQCD359
Skip to main content

Analiza przypadku IPF

IPF, Jaz Singh, kierownik projektu IT
Andrew Herd, dyrektor działów IT, handlu i usług

IPF (International Personal Finance) to wiodące, międzynarodowe przedsiębiorstwo pożyczkowe z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
Firma Fujitsu współpracuje z nim w globalnym rozwoju działalności na poziomach spójności, niezawodności i zaufania.