GTM-MS3FJPH
Skip to main content

Vilkår

Vilkår

Vilkår

Disse vilkår gælder for din adgang til dk.fujitsu.com (hjemmesiden) og til subsites fra Fujitsu Limited og dets koncernrelaterede selskaber (herefter samlet kaldet ”Fujitsu-koncernen”) – som der er linket direkte eller indirekte til fra denne hjemmeside eller subsites. Din adgang til et subsite er også underlagt de herfor gældende vilkår. I det omfang at bestemmelserne i nærværende vilkår er i modstrid med vilkår på subsites – så er det vilkårene på subsites, der har forrang.

Ejendomsret og begrænsning af brug

Alle rettigheder til indholdet på denne hjemmeside eller subsites herunder ejendomsret og ophavsret tilhører Fujitsu-koncernen eller underleverandører hertil. Intet indhold på denne hjemmeside eller subsites må blive anvendt, kopieret, ændret, oversat, distribueret eller på anden made anvendt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Fujitsu-koncernen eller underleverandører hertil. Dette er kun undtaget i den udstrækning, det ellers er udtrykkeligt tilladt i henhold til gældende ret. Fujitsu-koncernen forbeholder sig ret til uden varsel at tilføje, slette eller ændre disse vilkår eller indholdet på denne hjemmeside eller subsites.

Ansvarsfraskrivelse ved garantier

Indholdet på denne hjemmeside eller subsites er angivet “som det er og forefindes” uden garantier af nogen art – enten udtrykkelige eller underforståede (herunder - men ikke begrænset til – enhver underforstået erklæring om produkters egenskaber, egnethed til bestemte formål, adkomst eller ikke-krænkelse af 3. partsrettigheder). Fujitsu-koncernen garanterer ikke, at indholdet er fejlfrit. Fujitsu-koncernen vil med rimelig indsats sørge for, at alle informationer er præcise og opdaterede – men giver ingen garantier for informationernes nøjagtighed, fuldstændighed eller aktualitet.

Ansvarsfraskrivelse ved links

Med undtagelse af denne hjemmeside og evt. subsites – så råder Fujitsu-koncernen ikke over eller vedligeholder indhold på hjemmesider, som der direkte eller indirekte linkes til fra denne hjemmeside eller subsites. Enhver reference til en linket hjemmeside eller til et bestemt 3. partsprodukt eller tjenesteydelse er ikke en anbefaling fra Fujitsu-koncernen. Fujitsu-koncernen fralægger sig ansvaret for adgang til eller brug af linkede hjemmesider.

Ansvarsbegrænsning

Fujitsu-koncernen fraskriver sig ansvaret for direkte, indirekte, hændelige eller andre andre tab/skader (herunder – men ikke begrænset til - økonomiske tab, tabt fortjeneste, tabt overskud, konventinal bod eller tab af data) som følge af adgang eller manglende adgang til hjemmesiden, subsites eller linkede sider – også i tilfælde hvor Fujitsu-koncernen på forhånd er adviseret eller på anden måde underrettet om risikoen for sådanne tab/skader.

Overført materiale

Enhver form for materiale, information eller ide, som du overfører til denne hjemmeside eller subsites (”overført materiale”) skal betragtes som ikke-fortroligt og ikke-beskyttet (rettighedsmæssigt). Fujitsu-koncernen har ingen forpligtelser overhovedet vedrørende overført materiale herunder fortrolighedsforpligtelser.

Link til www.fujitsu.com

Du er velkommen til at linke til hjemmesiden, hvis du overholder følgende vilkår: Din hjemmeside må ikke ødelægge, kompromittere eller bagvaske Fujitsu-koncernen. Din hjemmeside må ikke indholde upassende materiale. Du må ikke videregive informationer med en sådan ”indramning” eller anden foranstaltning at man får indtryk af, at indholdet ikke kommer fra Fujitsu-koncernen. Du skal anvende vort navn korrekt.

Denne tilladelse bortfalder automatisk, hvis du overtræder nærværende vilkår eller vilkår for subsites samt udfyldende vilkår efter dansk rets almindelige bestemmelser. Tilladelsen kan ligeledes opsiges af Fujitsu-koncernen uden varsel og uden nærmere begrundelse. Ved ophør af tilladelsen – skal du straks fjerne ethvert link. Link skal placeres på en af to følgende måder:

FUJITSU

Du kan placere links til andre sider på hjemmesiden – men bestemte sider eller bestemt materiale på hjemmesiden har måske tilknyttet unikke vilkår vedrørende brugen, hvilket du må overholde.