Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune har fået ét samlet ledelsesinformationssystem

Om Kommunen

Høje-Taastrup Kommune har ca. 48.000 borgere og er en af hovedstadens største kommuner.

Høje-Taastrup Kommune havde data i mange forskellige formater, som var svære at sammenligne på tværs i organisationen. Høje-Taastrup Kommune har implementeret følgende moduler:

 • Økonomi med fagsystemet Prisme.
 • FLIS fra KOMBIT.
 • Indkøb med True PA.
 • HR/Løn/Fravær med fagsystemet Silkeborg Løn.
 • Borger fra det centrale personregister DPR.
 • Anbringelse og handicap med fagsystemet AS 2007.
 • Overførselsindkomst med fagsystemet Workbase.
 • Logningsmodul.
Høje-Taastrup Kommune logo

Udfordringen

Høje-Taastrup Kommune havde data i mange forskellige formater, som var svære at sammenligne på tværs i organisationen.

Løsningen

Høje-Taastrup Kommune har sagt farvel til et væld af forskellige rapporteringsregimer og har i stedet fået ét samlet ledelsesinformationssystem med KOMLIS (Kommunal analyse- og ledelsesinformation).

Ledelsesinformation på tablets er en succes

Lederne i Høje-Taastrup Kommune har grund til at være glade. De har nemlig sagt farvel til et væld af forskellige rapporteringsregimer – og i stedet budt ét samlet ledelsesinformationssystem, til alle kommunens ledere, velkommen. Det betyder bedre overblik og mere tid til kerneopgaverne, lyder det fra Høje-Taastrup Kommune.

Flere og flere offentlige institutioner bliver bedre til at drage fordel af de muligheder, som digitaliseringen giver i dag. Høje-Taastrup Kommune er en af dem. Kommunen er ved at høste frugterne af den digitale løsning KOMLIS, som de tog i brug for et par år siden. Systemet giver kommunens ledere et godt styringsværktøj over økonomi og indsats.

”Med KOMLIS har vi fået et samlet overblik over vores data på en let og brugervenlig måde. Det giver vores ledere en større forståelse for organisationen og synliggør sammenhængen mellem indsats og resultat. Hver enkel leder får nu et let tilgængeligt indblik i, hvilke indsatser der udgør udgiftsdriverne på området, og hvor vi bør prioritere anderledes og ændre praksis. Det kunne vi ikke på samme måde før,” siger Jane Eichenwald Henriksen, Centerchef for Økonomi og Digitalisering i Høje-Taastrup Kommune.

Data behøver ikke at være tørt og uoverskueligt

Høje-Taastrup Kommune valgte at investere i Fujitsus ledelsesinformationssystem, fordi kommunen ønskede at gøre op med data i mange forskellige formater, som var svære at sammenligne på tværs i organisationen.

”Vi har over 100 forskellige enheder i kommunen. Forestil jer, hvor svært og tidskrævende det var at lave tværgående analyser, når en stor del af enhederne havde forskellige opgørelsesmetoder og opsætninger. I dag kan vi få central adgang til data opsætninger, der anvendes lokalt, og vi kan let administrere, hvem der må se hvad. Det gør, at den enkelte leder kun får vist relevante data, og topledelsen kan få vist et retvisende samlet overblik,” forklarer Jane Eichenwald Henriksen.

Med et par simple klik i KOMLIS, kan brugeren let få adgang til grafer og illustrationer over nøgletal. Og KOMLIS er tilgængelig via ledernes tablets, så de altid har tallene ved hånden. Ifølge Jane Eichenwald Henriksen er kombinationen mellem tabeller og grafer noget, som lederne sætter pris på: ”Den største gevinst er uden tvivl, at data bliver opdateret automatisk, og at alle har de samme tal. Dernæst ved jeg også, at den gode visuelle præsentation har en stor betydning for vores brugere. Det gør det for eksempel nemmere at aflæse en udvikling.”

”Den største gevinst er uden tvivl, at data bliver opdateret automatisk, og at alle har de samme tal”

Jane Eichenwald Henriksen, centerchef i Høje-Taastrup Kommune

Meget mere end et it-system

Hos Høje-Taastrup Kommune er KOMLIS ikke bare et helt almindeligt it-system. Det har sat gang i et større forandringsprojekt, idet den nu tilgængelige data har givet mulighed for at sætte spørgsmålstegn ved gamle metoder og vaner.

”I dag er det blevet en selvfølge, at vi konstant stiller spørgsmål på baggrund af den data, vi får præsenteret: Hvorfor gør vi sådan her? Hvordan kan vi gøre det endnu bedre og smartere? Vi holder nu dialogbaserede møder tre gange om året, hvor vi dykker ned i tallene og deler erfaringer på tværs af enheder og institutioner. Det giver grobund for en masse aha-oplevelser og ikke mindst forbedret økonomistyring,” forklarer Jane Eichenwald Henriksen.

Hvordan med fremtiden?

”Vi vil gerne udnytte fordelene ved KOMLIS endnu mere i fremtiden. Jeg er sikker på, at gevinsterne ved systemet vil øges i takt med, at vi får flere aktivitetsdata med. Næste trin er at få tværkommunalt FLIS-data integreret i vores lokale KOMLIS, så vi har mulighed for at benchmarke os op mod andre kommuner. Dernæst skal vi formentlig have implementeret HR-modulet. Vi tager et skridt ad gangen, men allerede nu oplever vi succes med KOMLIS,” afslutter Jane Eichenwald Henriksen.

Fordele ved KOMLIS

 • Er stærk analyse- og ledelsesinformation i èt system.
 • Opsamler data på tværs af alle fagområder.
 • Skaber sammenhæng mellem økonomi, mængder/helårspersoner og aktivitet.
 • Effektiviserer gennem digitalisering (herunder nedlægger regneark).
 • Skaber et godt styringsmæssigt overblik.
 • Skaber ny viden og indkredser problemstillinger.
 • Synliggør fremdrift i forhold til bl.a. effekt.
 • Bidrager til strategiske beslutninger med alternative handlemuligheder.
 • Skaber et bedre beslutningsgrundlag gennem fokus på bl.a. registreringspraksis, strukturel tilpasning og ændret adfærd.
 • Giver faktuel og hurtig status om resultater.
 • Opleves meget brugervenligt.
 • Kan implementeres i kommunen på en måned.
Top of Page