eDoc

eDoc

eDoc til kommuner, regioner og statslige myndigheder er et moderne elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH) med fleksibilitet i fokus.

eDoc er et klassisk elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH) bygget i SharePoint. eDoc understøtter smidigt de forskellige processer, som en moderne offentlig forvaltning kræver for at samle overblikke og arbejdsgange inden for og på tværs af enheder. eDoc er en teknologisk opdateret løsning, der bygger på moderne komponenter og principper. Dermed kan Fujitsu tilbyde en meget stærk konfigurerbar integrationsplatform, som lever op til fagområdets standarder og til kundernes behov.

eDoc er bygget på markedets mest moderne teknologi og tilbydes on-premise, hosted eller på Azure cloud. eDoc er et fremtidssikret og aktivt omdrejningspunkt i en serviceorienteret arkitektur. eDoc er velintegreret med den fælles kommunale rammearkitektur, og Fujitsu arbejder sammen med en række centrale fagsystemleverandører for at sikre sammenhæng. eDoc hjælper med at give de største frihedsgrader til fremover at vælge de bedste støttesystemer til de faglige og ledelsesmæssige opgaver og derved skabe den største sammenhæng i infrastruktur og videndeling.

  eDoc er:

  • Fundamentet for digital forvaltning – et horisontalt system med åbne snitflader.
  • En integrationsplatform og en søjle i en servicearkitektur.
  • Et dokumenthåndteringssystem, hvor ind- og udgående digitale dokumenter registreres.
  • Et forvaltningsarkiv, hvor ind- og udgående dokumenter opbevares i elektronisk form.
  • Et informationssøgningssystem, som giver personificeret adgang til information styret af sikkerhedsindstillingerne i systemet.
  • Et sags- og dokumenthåndteringssystem, som giver mulighed for behandling af sager med tilknyttede dokumenter og bilag.
  • Et system med direkte integration til Microsoft Office og Outlook, som via kendte brugergrænseflader giver brugerne let adgang. Desuden et system med adgang via portalgrænseflader, som giver mulighed for let tilgængelige browsergrænseflader.
  • Et system, der understøtter arbejdsrutiner for forskellige brugerarketyper.
  • Et velfungerende system, der understøtter såvel store som små organisationer.
  • Dataleverandør for ledelsesinformation.

eDoc Tilkøbsmoduler

Lad os få din organisation sikkert i mål

Kontakt os for et uforpligtende møde

    
BVCER_SansQR-ISO 27001 9001 14001 certificateGold Microsoft Partner and Azure Expert MSP certificate
Top of Page