Informacje prasowe

RSS

  • Poland, November 16, 2016
   Większość dyrektorów uważa, że za pięć lat ich firmy nie będą już istnieć w swojej obecnej formie na skutek rewolucji cyfrowej.
   Jak wynika z globalnych badań przeprowadzonych na zlecenie Fujitsu¹, ponad połowa (52%) dyrektorów uważa, że w 2021 roku ich firmy nie będą już istnieć w swojej obecnej formie na skutek rewolucji cyfrowej. Prawie wszyscy respondenci (98%) przyznają, że ich firmy już odczuły i będą nadal odczuwać skutki rewolucji cyfrowej, a 92% ― że firmy muszą się rozwijać, aby z powodzeniem prowadzić działalność w cyfrowym świecie. 75% badanych spodziewa się zasadniczych zmian w swoich sektorach w ciągu najbliższych pięciu lat.
  • Poland, November 16, 2016
   Platforma Cloud IoT firmy Fujitsu upraszcza i przyśpiesza wdrożenie technologii Internetu rzeczy w przedsiębiorstwach
   Platforma Cloud IoT firmy Fujitsu umożliwia uproszczenie oraz przyśpieszenie projektowania i dostarczania wydajnych rozwiązań opartych na koncepcji Internetu rzeczy (IoT — Internet of Things) oraz zarządzania nimi. Platforma jest już dostępna w regionie Europy, Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki jako element środowiska usługi przetwarzania w chmurze K5 firmy Fujitsu.
  • Poland, November 16, 2016
   Fujitsu wspiera duże przedsiębiorstwo energetyczne EDP w transformacji cyfrowej
   Przedsiębiorstwo energetyczne EDP (Energias de Portugal, S.A.), którego siedziba znajduje się w Lizbonie, zawarło z Fujitsu istotną umowę na świadczenie usług informatycznych, której celem jest przeprowadzenie transformacji działalności informatycznej EDP. Firma uważa, że nieustanne doskonalenie usług informatycznych jest kluczem do jej sukcesu jako cyfrowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. O wyborze usług Fujitsu zdecydowały możliwości tego dostawcy w obszarze zaspokojenia aktualnych i przyszłych potrzeb związanych z centrum pomocy technicznej.

Wydarzenia