Informacje prasowe

RSS

  • Poland, November 18, 2015
   Nagroda Fujitsu Global SELECT Innovation Award jest wyrazem uznania dla partnerów handlowych Fujitsu za wcielanie w życie innowacji ukierunkowanych na człowieka
   Liczba ludności na świecie rośnie o ok. 75 mln osób rocznie, co wywiera olbrzymią presję na zasoby globalne, w tym żywność. To jeden z sześciu kluczowych wielkich trendów wskazanych przez firmę Fujitsu jako globalne wyzwania kształtujące działalność przedsiębiorstw i społeczeństwo. W związku z tym nie dziwi fakt, że nową globalną nagrodę w kategorii innowacji SELECT Global Innovation Award przyznano firmie, która efektywnie wykorzystuje technologię Fujitsu do optymalizacji produkcji żywności.
  • Poland, November 17, 2015
   Platforma MetaArc firmy Fujitsu umożliwia klientom bezpieczną cyfryzację
   Wraz z wprowadzeniem na rynki globalne cyfrowej platformy biznesowej MetaArc firma Fujitsu przedstawia własny sposób bezpiecznej cyfryzacji przedsiębiorstw klientów. Dzięki platformie MetaArc klienci mogą wykorzystać najważniejsze możliwości cyfrowe, takie jak obsługa wielkich zbiorów danych, mobilne przedsiębiorstwo oraz Internet przedmiotów na skalę globalną.
  • Poland, November 17, 2015
   Innowacyjne usługi Fujitsu umożliwią firmie Schneider Electric stworzenie cyfrowego środowiska pracy
   Na konferencji Fujitsu Forum Europe firma Fujitsu poinformowała, że Schneider Electric, globalny specjalista w dziedzinie automatyzacji i zarządzania energią, wybrał ją na dostawcę długoterminowych, kompleksowych usług transformacji jej środowisk pracy oraz usług świadczonych na miejscu w ponad 80 krajach w regionie Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Południowej. Fujitsu będzie wspierać firmę Schneider Electric innowacyjnymi usługami w zakresie środowisk pracy.

Wydarzenia