Næstved Kommune

Med Fujitsus analysemodel på fraværsområdet har Næstved Kommune formået at indsamle data, der kan bruges til at forebygge sygefravær.

Om kunden

Næstved Kommune har ca. 80.000 indbyggere og er Sjællands største kommune målt på areal.

Næstved Kommune har implementeret følgende KOMLIS moduler:

 • Økonomi
 • HR/Løn og fravær
 • Borger
 • Overførselsindkomst
 • Skole
 • Udsatte børn og voksne
 • Sundhed
 • Ældre
 • FLIS
 • Logning
a baby hand in an adult hand

Udfordringen

Næstved Kommune havde for højt sygefravær blandt ansatte, for ujævn indrapportering af sygdom og dårligt overblik over sygdomsmønstrene.

Løsningen

Med Fujitsus analysemodel på fraværsområdet har Næstved Kommune formået at indsamle data, der kan bruges til at forebygge sygefravær. På baggrund af big data kan man opstille forskellige hypoteser og lave konkrete indsatser, der kan nedbringe sygefravær og højne trivslen og arbejdsglæden. Analysemodellen er udviklet i samarbejde med Conopor.

”I stedet for en anonym sygefraværsprocent har vi nu et kvalificeret datagrundlag, der kan bruges i indsatsen over for den enkelte medarbejder.”

Torben Søndergaard Nielsen, arbejdsmiljøkonsulent i Næstved Kommune

Stræben efter færre sygedage

I Næstved Kommunes ledelse er man ikke tvivl – det handler om at have glade og tilfredse medarbejdere, hvis sygdomsfraværet skal ned. Filosofien er nemlig den, at tilfredse medarbejdere har mere lyst til at gå på arbejde og yde en ekstra indsats.

Næstved Kommune har dog haft svært ved at bruge de indrapporterede data om medarbejdernes sygefravær til konkrete trivselstiltag, da det tidligere system kun viste et anonymiseret procenttal. Og uden god data var det svært at finde mønstre og årsager, som både den øverste og nærmeste leder kunne bruge i arbejdet på at nedbringe sygefraværet.

Derfor har kommunen implementeret en ny analysemodel i deres eksisterende ledelsesinformationssystem KOMLIS, hvorfra de kan indsamle data, der måler, monitorerer og finder mønstre i medarbejdernes sygdomsadfærd. Således kan man lettere indgå i en konstruktiv dialog med den enkelte medarbejder og leder, hvis der skulle være et regelmæssigt fravær.

”Det giver et meget bedre grundlag at tale ud fra. Mønstre er for eksempel, hvornår sygefraværet forekommer. Er det bestemte tidspunkter på ugen eller på året? Skyldes det særlige begivenheder eller konkrete arbejdsopgaver? Og er nogen teams ramt mere end andre? Med vores analyseredskaber får vi et samlet billede af, hvordan vi kan gøre arbejdsmiljøet bedre for medarbejderne, fordi vi kan indgå i en dialog, der er baseret på fakta,” forklarer arbejdsmiljøkonsulent i Næstved Kommune, Torben Søndergaard Nielsen, der arbejder på at have glade medarbejdere og nedsætte sygedage i kommunen.

Et par hurtige gevinster

Eksempel 1: ”Vi har lige fået ny kommunaldirektør fra en anden kommune. Hun har angiveligt været vant til at tænke i fraværsdage, ikke procenter (som os). Hun spørger ind til disse data, og spørgsmålet tager jeg med til vores specialist. På ganske få sekunder kan vi se fraværet i dage.”

Eksempel 2: ”Før kunne det tage flere timer at trække kvalificeret data og statistikker ud, fordi det skulle gøres manuelt. I dag har vi mulighed for at gøre det samme arbejde på få sekunder. Årligt betyder det, at vi sparer rigtig mange mandetimer og dermed penge.”

Torben Søndergaard Nielsen, arbejdsmiljøkonsulent i Næstved Kommune

Flere og flere anvender analyseværktøjet

Torben Søndergaard Nielsen forklarer, at kommunens medarbejdere har været under et uddannelsesforløb for at lære analyseværktøjet at kende. I dag anvender cirka 200-300 chefer og ledere analyseværktøjet. Der er efterfølgende sket et fald på 0,1 procentpoint på sygefraværet på blot et år.

”Vi skal have flere på systemet, så der er stadig plads til forbedring. Men i takt med at vi er flere og flere, der anvender KOMLIS, så stiger effekten i forhold til dataudnyttelsen også.”

Det var en naturlig udvikling at implementere analyseværktøjet, da man fra direktionens side allerede brugte Fujitsus ledelsesinformationssystem KOMLIS til at opsamle data på tværs af alle fagområder, effektivisere gennem digitalisering (herunder nedlægger regneark) samt skabe ny viden og indkredse problemstillinger over kommunens økonomi og indsats.

”I takt med at vi opnår synergi, så stiger effekten også. Og i forhold til økonomi og budgetkontrol har vi også haft stor glæde af KOMLIS. Hvor vi før sad og rodede rundt med en masse kedeligt manuelt arbejde, har vi nu fået mere spændende og visuelle rapporter, som vi kan udtrække på få minutter,” fortæller Torben Søndergaard Nielsen.

Sådan har Fujitsu hjulpet Næstved Kommune

For Næstved Kommune har Fujitsu været med til at kvalificere de data, kommunen har arbejdet med. Torben Søndergaard Nielsen – der ikke ønsker at konkludere noget uden at bakke det op med tal – har fået mere ro i maven. For ham giver indsamlingen af data et bedre overblik, der kan forebygge sygefraværet.

”Det er absolut ikke for at udstille medarbejderne, men snarere for at forebygge sygefraværet. Og i stedet for at have en anonym sygefraværsprocent, så har vi nu et kvalificeret grundlag at tale ud fra både på øverste ledelsesniveau og for en nærmeste leder. Vi kan opstille forskellige hypoteser og lave konkrete tiltag for trivsel og arbejdsmiljø – og det er vi rigtig godt i gang med til glæde for vores medarbejdere,” siger Torben Søndergaard Nielsen og smiler godt tilfreds.

KOMLIS (Analyse, indsats, effektmåling og ledelsesinformation)

 • Styringsmæssigt overblik og bedre grundlag for strategiske beslutninger – nu også med:
  • Indtægtsoptimering.
  • De dyreste familier (TOP 50).
 • Sammenhæng mellem økonomi, mængder/helårspersoner, aktivitet, indsats og effektmåling – herunder fremdrift.
 • Synliggør registreringspraksis, god/dårlig kultur, ledelsesperspektiver m.v.
 • Nedlæg regneark og tunge manuelle processer.
 • Undgå myter - faktuel og hurtig status om resultater.
 • Få ny viden og indkreds problemstillinger.
 • Genbrug data til andre formål, fx GIS.
 • Én sammenhængende løsning – på tværs af alle fagområder.
 • Opleves meget brugervenligt - analyseskabeloner udveksles med øvrige KOMLIS kommuner.
Top of Page