Næstved Kommune

Fujitsus rapporteringskube har styrket dialogen og det strategiske overblik i forhold til Næstved Kommunes udsatte børn og unge.

Fujitsu har sammen med Næstved Kommune udviklet en rapporteringskube til DUBU 3.0, der giver kommunen et langt større overblik over sagsbehandling og tendenser på området for udsatte børn og unge. Det er et værktøj, som både ledelsen og den enkelte sagsbehandler får værdi ud af.

Udfordringen

Næstved Kommune ønskede i endnu højere grad at kunne skabe overblik over data fra sagsbehandlingen på børn- og ungeområdet – og at præsentere det på en ensartet og overskuelig måde for sagsbehandlere og ledere.

Løsningen

Flertallet af landets kommuner benytter i dag DUBU 3.0 som systemmæssig understøttelse af deres indsats overfor udsatte børn og unge. Fujitsu har udviklet en rapporteringskube til DUBU 3.0, der kan være med til at sikre, at kommunerne kan følge op på og leve op til de stadigt stigende krav til både sagsbehandling og dokumentation på området. Rapporteringskuben er udarbejdet i samarbejde med tre kommuner og indeholder alle væsentlige områder fra DUBU 3.0.

Fordele for kommunen og borgeren

  • Bedre rapporteringsmuligheder på sagsbehandlerniveau
  • Altid aktuelle data tilgængelige
  • Fælles referencegrundlag der kan sikre kvalificeret dialog mellem
    de forskellige dele af organisationen – fra sagsbehandler til topledelsen
  • Indblik i tendenser og dermed mulighed for proaktiv indsats
  • Øget fokus på sammenhænge mellem kvalitet og omkostning
  • Bedre overblik over lovoverholdelse
  • Understøtter også Trivselslinealen
Næstved Kommune logo

”Vores sagsbehandlere registrerer alt i DUBU. Fra de bekymringer, vi modtager om et barns trivsel, til de initiativer, vi sætter i gang. Med den nye kube kan vi trække data ud, sammensætte disse som vi ønsker og skabe et klart overblik – både til den enkelte sagsbehandler og til ledelsen.”

Konsulent og tidligere socialrådgiver i Næstved Kommune Brian Rasmussen

Om kunden

Næstved Kommune har ca. 83.000 indbyggere og er Sjællands største kommune målt på areal.

Rapporteringskuben DUBU

I Næstved Kommune bruger man den fællesoffentlige it-løsning DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge) til at sikre sammenhæng og kvalitet i sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge. Fujitsus rapporteringskube til DUBU 3.0 er med til at sikre, at kommunerne kan følge op på og leve op til de stadigt stigende krav til både sagsbehandling og dokumentation på området. Kuben er udarbejdet i tæt samarbejde med Næstved Kommune, Jammerbugt Kommune og Herning Kommune, og det forhold gør, at Fujitsus løsning er skræddersyet til virkelighedens sagsbehandling og til at få det maksimale ud af de registrerede data. ”Vores sagsbehandlere registrerer alt i DUBU. Fra de bekymringer, vi modtager om et barns trivsel, til de initiativer, vi sætter i gang. Med den nye kube kan vi trække data ud, sammensætte disse som vi ønsker og skabe et klart overblik – både til den enkelte sagsbehandler og til ledelsen,” siger konsulent og tidligere socialrådgiver i Næstved Kommune Brian Rasmussen. Kuben har også vist sit værd under coronapandemien. ”Under coronakrisen, hvor daginstitutioner og skoler har været lukket i længere tid, er indberetningen om mistrivsel faldet voldsomt. Det har vi hurtigt kunnet registrere og dermed også, så vidt muligt, reagere på,” siger Brian Rasmussen.

Noget at tale ud fra

”Data kan sige rigtig meget om tendenser og sammenfald, men ikke om årsagerne til en given udvikling. Derfor skal et informationssystem som Fujitsus kube heller aldrig stå alene. Men værktøjet har givet et fantastisk grundlag at tale ud fra i det daglige og har dermed også styrket dialogen mellem sagsbehandlere og ledelse i Næstved Kommunes afdeling for børn og unge,” lyder det fra Brian Rasmussen, Næstved Kommune.

”Vi har i dag en langt stærkere dialog om for eksempel, hvorfor en graf stiger. Så kan den enkelte sagsbehandler byde ind med sin forklaring på udviklingen, og ledelsen får samlet set et tydeligere billede af, hvordan virkeligheden ser ud og udvikler sig,” siger han. Socialrådgiver Brian Rasmussen har været en del af det team, som har udviklet kuben sammen med repræsentanter fra de andre kommuner og Fujitsu. Og det samarbejde har ifølge Brian Rasmussen været ”virkelig godt”. ”Vi har arbejdet meget tæt sammen, både for at afstemme hvordan systemet skulle designes og bruges og helt ned i selve den praktiske programmering.

Ved løbende at køre intense ”udviklingssprints” og efterfølgende opfølgningsmøder har vi hele tiden kunnet finjustere. På den måde får man et produkt, der lever op til kundernes forventninger – og det har vi fået,” siger Brian Rasmussen. Rapporteringskuben DUBU er en del af det samlede ERP-rapporteringslandskab, der giver mulighed for at koble forskellige fagområder og dermed åbne for muligheden for at se sammenhænge på tværs af den kommunale virksomhed.

Lad os få din organisation sikkert i mål

Kontakt os for et uforpligtende møde

Top of Page