Herning Kommune

Herning Kommune opruster med digital ledelsesinformation

Om kunden

Herning Kommune er Danmarks tredjestørste kommune målt på areal og Danmarks 12. største målt på indbyggertal. Kommunen har over 86.000 indbyggere og i modsætning til mange andre jyske kommuner, har Herning oplevet befolkningstilvækst gennem de senere år.

Herning Kommune har længe været vant til at arbejde i et hav af forskellige it-systemer på tværs af fagområder. Herning Kommune har implementeret følgende moduler:

 • Økonomi med fagsystemet ØS Indsigt.
 • FLIS fra KOMBIT.
 • Indkøb.
 • HR/Løn/Fravær med fagsystemet Silkeborg Løn.
 • Borger fra det centrale personregister DPR.
 • Anbringelse og handicap med fagsystemet AS 2007.
 • Overførselsindkomst med fagsystemet Workbase.
 • Logningsmodul.
Herning Kommune logo

Udfordringen

Herning Kommune har længe været vant til at arbejde i et hav af forskellige it-systemer på tværs af fagområder.

Løsningen

Herning Kommune opgraderer med et nyt ledelsesinformationssystem fra Fujitsu. Og forventningerne er klare: Besparelser i tid og penge, større overblik over aktiviteter og ressourcer på ledelsesniveau, stærkere beslutningsgrundlag og i sidste ende en bedre og mere sammenhængende indsats for borgerne.

Herning Kommune opruster med digital ledelsesinformation

Herning Kommune har længe været vant til at arbejde i et hav af forskellige it-systemer på tværs af fagområder. Det har blandt andet betydet tidskrævende arbejdsgange og givet udfordringer, når der skulle defineres nøgletal og indsamles sammenlignelige data. Det skal nu være fortid. Herning Kommune er klar til at høste frugterne ved et nyt tidssvarende it-system, KOMLIS (Kommunal analyse- og ledelsesinformation), som vil samle al ledelsesinformation ét sted. Systemet fra Fujitsu er kendt blandt andre danske kommuner for sin høje brugervenlighed inden for formidling og analyse af offentlig ledelsesinformation.

Høje krav til systemet

”Vi har haft store krav til valget af vores nye ledelsesinformationssystem. Det vigtigste krav var, at det skulle være en standardløsning, som allerede har vist gode resultater i andre kommuner. Systemet skulle skabe et bedre grundlag for beslutninger, der kan lette dagligdagen for vores ledere. Vi ville gerne undgå at skulle hoppe fra system til system for at finde relevante oplysninger,” fortæller forretningsudvikler Ulrik Skousbøll Christensen fra Herning Kommune og uddyber:

”Efter en længere udbudsrunde faldt valget på Fujitsu, fordi de kunne levere et gennemtestet system til en fornuftig pris. KOMLIS tilbyder den information og funktionalitet, vi har brug for, samtidig med, at det er et skalerbart system, som kan udvikle sig med tiden.”

”Efter en længere udbudsrunde faldt valget på Fujitsu, fordi de kunne levere et gennemtestet system til en fornuftig pris. KOMLIS tilbyder den information og funktionalitet, vi har brug for, samtidig med, at det er et skalerbart system, som kan udvikle sig med tiden.”

Ulrik Skousbøll Christensen, forretningsudvikler i Herning Kommune

Gennemsigtig data vil sikre stærkt beslutningsgrundlag

Med KOMLIS kan kommunen nedbryde de enkelte nøgletal inden for økonomi- og fagsystemer. Det skaber en unik gennemsigtighed i nøgletallene og giver kommunen nye muligheder for at finde årsager og forklaringer. Den fælles ramme for ledelsesinformation vil kunne skabe nye faglige fællesskaber på tværs af kommunen. Fx vil kommunen kunne lave en 360 graders måling på den enkelte borger på tværs af ydelser for nemt at se, hvad der virkede/ikke virkede efter hensigten. Det muliggør et bedre beslutningsgrundlag for fremtidige tilbud og en styrket, sammenhængende indsats for den enkelte. Med systemet kan lederne også dykke ned og følge med i økonomi- og personaledata på en nem og overskuelig måde

”For os er KOMLIS ikke bare et it-system. Det er et organisatorisk forandringsprojekt. Systemet har givet os en oplagt anledning til at se på vores nøgletal og arbejdsgange. Måler vi på det rigtige, og gør vi det på den mest optimale måde? Det er vi i gang med at undersøge nu, og i samme ombæring udarbejder vi en ny strategi,” siger Ulrik Skousbøll Christensen.

Vi kan helt klart anbefale Fujitsu KOMLIS til andre kommuner
”Et af vores andre krav til valg af leverandør var en smidig implementering, hvor vi ikke skulle bruge unødig meget tid. Og jeg er virkelig tilfreds. Vi har haft en god, professionel dialog med Fujitsu hele vejen igennem. De har været lydhøre over for vores krav og overholdt deadlines på trods af vores ambitiøse tidsplan. Vi har allerede fået positive tilbagemeldinger fra vores brugere, så jeg kan helt klart anbefale Fujitsu til andre kommuner,” afslutter Ulrik.

Fordele ved KOMLIS

 • Er stærk analyse- og ledelsesinformation i èt system.
 • Opsamler data på tværs af alle fagområder.
 • Skaber sammenhæng mellem økonomi, mængder/helårspersoner og aktivitet.
 • Effektiviserer gennem digitalisering (herunder nedlægger regneark).
 • Skaber et godt styringsmæssigt overblik.
 • Skaber ny viden og indkredser problemstillinger.
 • Synliggør fremdrift i forhold til bl.a. effekt.
 • Bidrager til strategiske beslutninger med alternative handlemuligheder.
 • Skaber et bedre beslutningsgrundlag gennem fokus på bl.a. registreringspraksis, strukturel tilpasning og ændret adfærd.
 • Giver faktuel og hurtig status om resultater.
 • Opleves meget brugervenligt.
 • Kan implementeres i kommunen på en måned.
Top of Page