Middelfart Kommune

Middelfart Kommune implementerer klassisk ESDH i moderne kommunikationsplatform

Middelfart Kommune moderniserer sit ESDH-system med Fujitsus elektroniske sags- og dokumenthåndtering, eDoc. Med eDoc forventer Middelfart Kommune at få et driftssikkert og brugervenligt system med en moderne kommunikationsplatform og en stærk supportorganisation. Kommunen fremhæver følgende kvaliteter ved eDoc:

 • Driftssikkerhed
 • Gennemtænkt brugergrænseflade
 • Høj integration
 • Implementering og leveranceevne
 • Samarbejde
 • Stærk supportorganisation.
Middelfart Kommune logo

Driftssikkerhed

Med implementering af eDoc får Middelfart Kommune et driftsikkert og sammenhængende system for elektronisk sagsbehandling.

”Fujitsu giver os som ESDH-leverandør både stabilitet og sikkerhed. Vi ved, at vi med Fujitsu har et system, der vil kunne overleve på længere sigt - ikke mindst på grund af eDocs stærke kundeportefølje”, siger Terkel Knudsen, udviklings-konsulent i Middelfart Kommune.

Fujitsu leverer ESDH-løsninger til blandt andet Københavns Kommune og Aalborg Kommune.

Brugergrænseflade

Middelfart Kommune har med eDoc fået et system, der med en gennemtænkt og strømlinet brugergrænseflade giver muligheder for løbende tilpasning efter behov.

”Kommunen har med eDoc fået et meget brugervenligt system, hvor der er flere løsningsmuligheder for de ting, vi ønsker at løse. Der er ikke kun én måde at gøre tingene på, hvilket er rigtigt godt”, siger Terkel Knudsen.

”Vi har med Fujitsus løsning fået fuld integration mellem SD Løn og eDoc. Vi behøver ikke længere oprette en ny medarbejder i flere systemer. Når en medarbejder er oprettet i SD Løn, bliver personalemappen automatisk oprettet som en personalesag i eDoc. Det er effektivt, hurtigt og ressource-besparende.”

Terkel Knudsen, udviklingskonsulent, Middelfart Kommune

Integration

Middelfart Kommune opnår en række effektiviseringsgevinster ved at integrere eDoc med kommunens fagsystemer.

”Vi har med Fujitsus løsning fået fuld integration mellem SD Løn og eDoc. Vi behøver ikke længere oprette en ny medarbejder i flere systemer. Når en medarbejder er oprettet i SD Løn, bliver personalemappen automatisk oprettet som en personalesag i eDoc. Det er effektivt, hurtigt og ressource-besparende”, siger Terkel Knudsen.

Kommunen har også integreret hele Office pakken og har derigennem mulighed for at arbejde med værktøjer, såsom mail, tekstbehandling, regneark m.v. på en enkel og hurtig måde, direkte fra eDoc.

”Samtidig er vi nu begyndt at opleve, at medarbejderne efterspørger flere integrationer mellem eDoc og de fagsystemer, som anvendes inden for deres område”, udtaler Terkel Knudsen.

Derudover opnår kommunen effektiviseringer ved integration af alle sager i et samlet system, så oplysninger er til rådighed for de medarbejdere, der har behov for dem, og det er lettere at genfinde eksisterende sager. Ifølge Terkel Knudsen, er ”kommunens sager altid ved hånden. Det hedder sig ikke længere, at man har glemt en sag til et møde. Der er altid adgang til sager elektronisk”.

Yderligere siger Terkel Knudsen, at ”ved hjælp af eDoc og Fujitsus Agenda system har vi også fået skabt integration mellem vores sagsfremstilling til politiske udvalgsmøder og udarbejdelse af dagsordener og referater, så det nu foregår automatisk fra dagsordenen er dannet, til den ligger på kommunens hjemmeside”.

Implementering

Omkring overgangen til eDoc udtaler Terkel Knudsen, at ”Fujitsu har været gode til at skabe et stærkt tillidsforhold mellem kunde og leverandør på alle niveauer – mellem vores it-chefer og deres it-afdeling; mellem vores projektleder og deres projektledere; mellem vores chefer og deres chefer, osv. Denne tillid er helt sikkert en stor bidragsyder til eDoc’s succesfulde implementering”.

Leveranceevne

Middelfart Kommune har en positiv oplevelse af Fujitsus leveranceevne: ”Fujitsu er en god, professionel organisation. Troværdig og pålidelig er de ord, jeg vil bruge”, siger Terkel Knudsen.

Samarbejdet

Ifølge Terkel Knudsen er der i dag et stærkt og professionelt samarbejde mellem Fujitsu og Middelfart Kommune. Efter selve implementeringsfasen handler samarbejdet mere om drift.

”Fujitsu gør meget for at huske os – det er ikke bare et spørgsmål om implementering og så farvel. Vi har blandt andet kvartalsmæssige styregruppemøder om nye tiltag og udviklinger. Dette samarbejde gør også, at vi stille og roligt får flere effektiviseringer”, siger Terkel Knudsen.

Fujitsu har samtidig inviteret Middelfart Kommune med i brugerklubben, hvor Fujitsu faciliterer et samarbejde mellem kommunale kunder med eDoc.

”Det giver os utrolig meget – også en stemme overfor Fujitsu som leverandør”, siger Terkel Knudsen.

Supportorganisation

Middelfart Kommune fremhæver Fujitsus supportorganisation som et væsentlig aktiv ved eDoc. Ifølge Terkel Knudsen har kommunen med Fujitsu fået en stærk og pålidelig support-partner.

”De større eller mindre problemer og udfordringer, der altid vil opstå med it-udvikling, bliver mødt af et veludviklet supportsystem. Vi er stærkt tilfredse med Fujitsus supportsystem. Det fungerer. De har gode svartider, de er pålidelige og altid til at få fat på”, siger Terkel Knudsen.

Middelfart Kommune er også tilfredse med Fujitsus information om service og priser.

”Fujitsu er gode til at informere om, hvad der hører med i serviceabonnementet, og hvad der er tilkøb. Fujitsu er åbne omkring, hvad det koster. Man betaler selvfølgelig for professionalismen, men vi ved hvad det koster på forhånd. I øvrigt er de gode til at prissætte og overholde priser”, siger Terkel Knudsen.

Fordele

 • Sikkerhed for en fælles standard: eDoc vil overholde alle relevante standarder og anbefalinger fra FESD.
 • Et system der kan rumme alle de sager, der findes i kommunen og dermed være kommunens forvaltnings-arkiv.
 • Registrerede oplysninger er til rådighed for medarbejdere med behov for dem.
 • Søgning i dokumenter på tværs af sagsopdeling.
 • Elektronisk dokumentudveksling mellem sagsbehandlerne.
 • Integration til fagsystemer hvorved dobbelt sagsoprettelse undgås.

Om kunden

Middelfart Kommune er en kommune i Region Syddanmark efter kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.701 indbyggere.

 

eDoc

 • Et sags- og dokumenthåndteringsværktøj til intelligent arkivering og journalisering af den digitale korrespondance.
 • Et arkivsystem, hvor ind- og udgående dokumenter opbevares elektronisk.
 • Et informationssøgnings- og forvaltningsunderstøttet værktøj.
 • Et samlingspunkt, der integrerer arbejdsredskaber, som tekstbehandling, regneark samt postsystem, og er kompatibel med Communicator og Messenger.

Lad os få din organisation sikkert i mål

Kontakt os for et uforpligtende møde

Top of Page