GTM-MS3FJPH
Skip to main content
 1. Home >
 2. Produkter >
 3. Software >
 4. digiservice

digiservice

digiservice

digiservice er Fujitsus samlede betegnelse for digitale selvbetjeningsløsninger og løsninger, der hjælper dig med digitalisering og automatisering af processer og arbejdsgange. 

Stort set alle arbejdsgange og processer kan understøttes digitalt. Hvis du har konkrete idéer eller gerne vil inspireres, så kontakt osOpen a new window endelig for en uforpligtende snak om mulighederne. 


Om digiservice

Vi samarbejder med både private og offentlige virksomheder, der ønsker at effektivisere ved at digitalisere og automatisere interne og/eller borgerrettede/kunderettede arbejdsgange, processer og ansøgningsprocedurer.

Vi tilbyder både en række konkrete standardløsninger, der er hurtige at implementere, og som har vist deres værd i andre organisationer, og fleksible skræddersyede løsninger, der tilpasses jeres organisation og arbejdsgange.

Vi tilbyder også løsninger til en række af de obligatoriske selvbetjeningsløsninger, der er en del af Bølgeplanen (den fælles offentlige digitaliseringsstrategi).

Digitalisering af arbejdsgange og processer

Fujitsu er den perfekte partner, hvis I har fokus på procesoptimering og effektivisering gennem digitalisering og automatisering af manuelle processer! 

Med vores fleksible platform og agile udviklingsproces kan vi, i samarbejde med jer, effektivisere en lang række forskellige områder og hjælpe jer med at høste de store gevinster, der er ved at digitalisere og automatisere manuelle arbejdsgange og processer med såkaldte Intelligente Proces Applikationer (IPA’er). 

I vores udviklingsproces har vi konstant fokus på at levere brugervenlige og intuitive løsninger, der skaber målbar værdi for vores kunder. Vores løsninger udvikles derfor altid i tæt dialog med kunderne og de brugere som i sidste ende skal anvende løsningen. Vi er opsatte på kun at igangsætte udviklingsforløb vi er sikre på, vil skabe værdi for jer. Derfor tilbyder vi et indledende afklaringsforløb – helt gratis! 

Et afklaringsforløb har som udgangspunkt følgende skabelon:

 1. Vi identificerer i fællesskab én eller flere processer, der er gode kandidater til automatisering.
 2. Vi dokumenterer sammen as-is, identificerer uhensigtsmæssigheder, og skaber en vision for to-be processen.
 3. Fujitsu udarbejder en protype, der viser, hvordan vi vil løse opgaven som en IPA. Derudover laver vi en business case, der viser forretningspotentialet i løsningen.
 4. Resultatet af ovenstående arbejde præsenterer vi på et fælles møde.
Først når I har haft mulighed for at se prototypen på løsningen og har vurderet den udarbejdede business case, skal I tage stilling til, om I ønsker at forsætte samarbejdet og igangsætte den endelige udvikling af løsningen.

Selvbetjeningsløsninger

Fujitsu digiservice tilbyder en lang række ”out of the box” selvbetjeningsløsninger til det offentlige.

Selvbetjeningsløsningerne gør det let for borgerne at kommunikere digitalt med det offentlige, samtidig med, at de medvirker til en hurtig og effektiv sagsbehandling af høj kvalitet.

Fordelene ved digiservices selvbetjeningsløsninger frem for de almindelige (digitale) blanketløsninger er bl.a.: 

 • Færre fejl i ansøgningerne, hvilket medfører færre tilbageløb. 
 • Højere datakvalitet, som giver hurtigere og bedre sagsbehandling.
 • Ansøgningerne kan ikke afsluttes før alle krævede felter er udfyldt og den krævede dokumentation er vedhæftet.
 • Høj brugervenlighed, hvilket tilskynder til brug af løsningerne frem for personlig henvendelse.
 • Mulighed for forhåndsafgørelser, hvor objektivt uberettigede ansøgninger straksafklares.
 • Løsningerne er dynamiske, så hjælpetekster og spørgsmål tilpasses ud fra borgerens svar og personlig data.
 • Direkte integration til fx ESDH og økonomisystemer, som giver mulighed for automatisk sagsoprettelse, så sagerne ikke skal oprettes og indtastes manuelt. 

Det praktiske

Formålet med vores selvbetjeningsløsninger er, at de skal være nemme at bruge og skabe værdi for både borgerne og kommunen. Vi lægger endvidere stor vægt på at levere løsninger, der er hurtige, nemme og ikke mindst billige at implementere og drifte.

Vi sælger derfor vores selvbetjeningsløsninger som servicebureau (cloud) løsninger, hvor I betaler en fast årlig licens. Denne licens dækker herefter alle udgifter til løsningen, og der kommer således ingen uforudsete udgifter – heller ikke såfremt løsningen skal tilpasses til ny lovgivning, eller hvis vi opgraderer med ny funktionalitet.

Implementeringen gennemføres i løbet af få uger, og hele løsningen bliver hosted og drevet hos Fujitsu. Det betyder, at kommunen ikke har udgifter til it-udstyr/servere for at kunne bruge løsningen.

For at sikre at jeres medarbejdere har kendskab til løsningen og er trygge ved den, afholder Fujitsu en ½-dags undervisningsworkshop for relevante medarbejdere som led i implementeringsforløbet. Her introduceres til løsningens funktionalitet, principperne bag og de typiske borgerspørgsmål, der kan komme.

Obligatoriske selvbetjeningsløsninger

Som led i ”Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi” har Digitaliseringsstyrelsen udpeget en række selvbetjeningsløsninger som er obligatoriske for alle kommuner at implementere.

Kravene udrulles gennem 4 såkaldte bølger. Fra ”Bølge 2”, som skal være implementeret senest 30. november 2013, har Fujitsu i samarbejde med Vejle Kommune udviklet en løsning til ansøgning om kropsbårne hjælpemidler.

Løsningen indeholder både et borgerrettet ansøgningsmodul og et sagsbehandlermodul, der gør det muligt at sagsbehandle sagerne direkte i løsningen. Du kan læse mere om løsningen i produktbeskrivelsen.