Skip to main content

Fujitsu

Poland

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Małe i średnie firmy

Firmy małego i średniego rozmiaru muszą mieć możliwość szybkiego i swobodnego reagowania na zmieniające się warunki w środowisku ich działalności. Infrastruktura IT takich firm powinna być odpowiednio dostosowana do tych zadań. Szeroka oferta produktów, rozwiązań i usług firmy Fujitsu została dopasowana do potrzeb małych i średnich firm:

  • Wszystko pod jednym dachem: zapewniamy wysoką jakość i wydajność infrastruktury IT
  • Wstępnie przetestowane: mniejszy nakład pracy przy wdrożeniu i zarządzaniu rozwiązań, a także skrócony czas trwania projektu i zmniejszone ryzyko
  • Skalowalne IT: opcje rozszerzeń zapewniają gotowość do przyszłego rozwoju
  • Wydajność: solidna podstawa dla każdego zastosowania
  • Integracja: rozwiązania oparte na standardowych technologiach branżowych ułatwiają integrację w istniejących środowiskach IT

Computing Solutions for SMB Workplace Devices for Your Daily Needs

Find the right workplace devices meeting all your organization’s mobile and stationary computing needs