Skip to main content

Fujitsu

Poland

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Możliwości zarządzania

Profesjonalne zarządzanie systemami klienckimi z firmą Fujitsu

Oszczędności zasobów i kosztów przez cały cykl eksploatacji, zapewnione przez optymalizację pracy zasobów IT za pomocą oprogramowania DeskView – proste i wydajne narzędzie dostępu do czynności zarządzania systemem. DeskView to zintegrowana koncepcja składająca się z różnorodnych rozwiązań do zarządzania cyklem eksploatacji.

DeskView Downloads DeskView Downloads

DeskView Downloads / DeskView Load / DeskView Client

DeskView Load com dynamic infrastructures

Jedyne rozwiązanie wstępnej instalacji dla klientów. Dbanie o poprawne działanie i aktualizacje korporacyjnej infrastruktury są jednymi z największych problemów w dzisiejszych czasach. Firmowe działy IT pracują jako usługodawcy w obrębie własnej firmy i często nie wiedzą, jak skutecznie i przejrzyście przedstawić wartość, jaką zapewniają użytkownikom końcowym firmy.

DeskView Admin DeskView Admin

Możliwość aktywnego zarządzania systemem, w tym również podczas pracy ze zdalnej lokalizacji i po godzinach, pozwala osiągnąć oszczędności zasobów i kosztów.

Driver Management Driver Management

Use our powerful tools to manage your system drivers. DeskUpdate easily updates your system drivers with the latest version via the Internet. Additionally we offer administrators the DeskUpdate Manager tool to create a local, tailor-made driver repository.