GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi>
  3. Usługi remarketingu dla przedsiębiorstw

Usługi remarketingu dla przedsiębiorstw

Przyjmowanie sprzętu komputerowego w rozliczeniu

Korzyści dla firmy i elastyczność transakcji

Zespół zajmujący się w Fujitsu usługami remarketingu przyczynia się do zwiększenia dochodów przedsiębiorstw dzięki zagospodarowaniu starszego sprzętu komputerowego, który nie spełnia już wymogów rozwijających się firm. Przyjmujemy produkty IT dowolnej marki i nie musi to być rozliczenie typu „jeden za jeden” lub „podobny za podobny”. Możemy przyjąć więcej sprzętu niż ilość, którą chce wymienić firma (konsolidacja), lub przyjąć produkty jednego rodzaju i wymienić je na nowy sprzęt innego rodzaju (na przykład komputery stacjonarne i laptopy w rozliczeniu za nowe serwery). Nie istnieje górna granica ilości sprzętu, który można oddać rozliczeniu, a jego wartość ustalana jest niezależnie od inwestycji planowanej na nowy sprzęt Fujitsu. 

 

Wybór

Nasz klient sam decyduje, jak wykorzysta dodatkowe środki ze sprzedaży przestarzałego sprzętu. Środki uzyskane dzięki tej transakcji stanowią rozwiązanie problemu rezydualnej wartości netto środka trwałego, który został już całkowicie zamortyzowany. Firma Fujitsu może je również przekazać w formie dodatkowych specyfikacji, systemów, lepszych warunków gwarancji, szkoleń na temat produktów lub profesjonalnych usług, które przyspieszą proces migracji. Klient może przeznaczyć dodatkowe środki na potrzeby pilnych inwestycji.

 

Procedura

Zespół zajmujący się w Fujitsu usługami remarketingu odkupi od starszy sprzęt komputerowy po cenie uzgodnionej według uczciwej wartości rynkowej (po uprzedniej wycenie) i odbierze go z dowolnego miejsca bez dodatkowych kosztów. Należy tylko przygotować sprzęt do odbioru i zabezpieczyć go na czas transportu.

 

Kontakt:

trade-in@ts.fujitsu.com