GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Rozwiązania z zakresu sprzedaży i leasingu zwrotnego

Rozwiązania z zakresu sprzedaży i leasingu zwrotnego

Rozwiązania z zakresu sprzedaży i leasingu zwrotnego umożliwiają leasingodawcy wykupienie całości lub części istniejącej infrastruktury informatycznej klienta, a następnie udzielenie mu na nią leasingu na określony czas za określoną opłatą miesięczną lub kwartalną.

Korzyści dla klienta:

  • zastrzyk gotówki, którą można zainwestować w przedsiębiorstwo;
  • leasing jest korzystniejszy pod względem podatkowym;
  • w czasie trwania leasingu klient może dokonać modernizacji posiadanego rozwiązania bez ponoszenia dodatkowych kosztów;
  • klient przestaje być właścicielem sprzętu, w związku z czym nie jest odpowiedzialny za jego likwidację po zakończeniu eksploatacji.
Istnieje możliwość „dodania” sprzętu w celu zwiększenia comiesięcznej lub cokwartalnej raty bądź też jego wymiany lub modernizacji w ramach rozwiązania „Odświeżenie technologii”.

Rozwiązania z zakresu sprzedaży i leasingu zwrotnego mogą zostać ustrukturyzowane jako leasing finansowy, operacyjny lub zakup leasingowy, jednak wysokość rat oraz termin obowiązywania będą zależeć od stanu i wartości sprzętu.

Kontakt:

Usługi finansowe