GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Rozwiązania z zakresu migracji/konsolidacji

Rozwiązania z zakresu migracji/konsolidacji

Decyzja o migracji z jednej platformy do innej lub konsolidacji biura pełnego sprzętu komputerowego może być wyzwaniem trudnym tak pod względem operacyjnym, jak i finansowym. Nasze kompleksowe rozwiązania z zakresu migracji/konsolidacji pozwalają wyeliminować trudności stojące przed klientami.

Można także zdecydować się na rozwiązanie firmy Fujitsu zaspokajające wszystkie potrzeby informatyczne. Opcja ta pozwala nam wspierać klienta w audycie, sprawdzaniu i monitorowaniu wszystkich lub wybranych zasobów informatycznych, co umożliwia ich ocenę pod kątem przydatności dla firmy. Jeśli dane zasoby nie są już potrzebne, zespół naszych specjalistów oceni je pod kątem przydatności do odsprzedaży lub utylizacji w zgodzie z najnowszymi standardami WEEE.

Można także dokonać konsolidacji całości lub części objętości pamięci masowych lub serwerów celem zapewnienia maksymalnej wydajności bądź też połączenia zasobów w wyniku przeniesienia biura lub przejęcia innych placówek. Nasze rozwiązania z zakresu migracji/konsolidacji pozwalają zrealizować wszystkie powyższe scenariusze biznesowe.

Rozwiązania te pozwalają na uwzględnienie w umowie leasingowej wszystkich powiązanych kosztów dotyczących m.in. sprzętu, oprogramowania, szkoleń, instalacji, serwisowania, utrzymania itp.

Rozwiązania z zakresu migracji/konsolidacji można zastosować w umowie leasingu finansowego, operacyjnego lub zakupu leasingowego. Umowy leasingowe obejmują zazwyczaj okres od roku do 3/5 lat.

Kontakt:

Usługi finansowe