GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Usługi OPTYMALIZACJI pamięci masowej

Usługi OPTYMALIZACJI pamięci masowej

W czasach, kiedy coraz większa ilość danych musi być szybko dostępna i w pełni chroniona, firma Fujitsu oferuje dogłębną analizę istniejących danych i prognozę przewidywanych trendów, aby umożliwić lepsze planowanie inwestycji związanych z ochroną pamięci masowej i danych oraz wykorzystanie możliwości optymalizacji istniejących struktur pamięci masowej i archiwizacyjnych.

Ocena pamięci masowej Storage Assessment

Nasi eksperci oferują profesjonalną analizę istniejącego środowiska pamięci masowej i jednoznaczne wytyczne!

Data Migration Assessment Data Migration Assessment

Fujitsu offers this fixed-price service to systematically identify possible migration strategies in a storage environment and supports you with clear recommendations for performing the migration of data.

Ocena ochrony danych

Dzięki tej usłudze po stałej cenie jesteśmy w stanie systematycznie identyfikować możliwości optymalizacyjne w środowisku pamięci masowej i określić jasne zalecenia. Eksperci firmy Fujitsu badają infrastrukturę pamięci masowej i korzystają ze zautomatyzowanych procesów, aby zbierać niezbędne informacje, takie jak struktury danych przeznaczonych do archiwizacji rozpatrywane pod kątem daty utworzenia, rozmiaru, typów plików oraz ilości identycznych archiwizowanych plików. Taka baza danych, zbierana przez określony okres czasu, stanowi w połączeniu z analizą podstawę do opracowania zaleceń optymalizacji scenariusza archiwizacji.

ETERNUS Inspection Service ETERNUS Inspection Service

Fujitsu ETERNUS DX Inspection Service for ETERNUS DX storage systems helps to maintain business continuity, documents the current status of the storage environment and assists to keep it updated.

ETERNUS Performance Assessment Service ETERNUS Performance Assessment Service

Fujitsu ETERNUS DX Performance Assessment for ETERNUS DX storage systems provides detailed and thorough analysis to report the current performance of operational Fujitsu ETERNUS DX storage systems and further opportunities for increasing performance where possible.

ETERNUS Reporting Service ETERNUS Reporting Service

Fujitsu ETERNUS DX Reporting Service for ETERNUS DX storage systems provides a continuous, automated collection and archive of storage configuration and utilization data in a SQL database.