GTM-MQCD359
Skip to main content

Stopka

Dostawca:
Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o
Oxygen Park
ul. Jutrzenki 137
02-231 Warszawa
Polska

Telefon:
+48 22 574 10 00

Kontakt:
pl.fujitsu.com/support/helpdesk.html
e-mail: kontakt-pl@ts.fujitsu.com


Członkowie zarządu: 
Dariusz Kwieciński - Prezes Zarządu
Jan Rogoń
Piotr Jankowski

Dane przedsiębiorstwa:
Firma:
Fujitsu Technology Solutions Sp. z o. o.
Adres:
ul. Jutrzenki 137 
02-231 Warszawa
siedziba:
Polska , Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000039035
Kapitał zakładowy 2427000 PLN

NIP:
PL1132172342

Numer rejestrowy: 
E0001689WZBW 
(w Rejestrze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska) 

Ochrona danych:
Stephan Müller
Data Protection Officer –
Specialized Compliance Officer Data Protection
Fujitsu Technology Solutions GmbH
Mies-van-der-Rohe-Str. 8
80807 Munich

email: Datenschutzbeauftragter@ts.fujitsu.com
Internet: ts.fujitsu.com