Skip to main content

Fujitsu

Poland

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Stopka

Dostawca:
Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o
The Park budynek
ul. Krakowiaków 36
02-255 Warszawa
Polska

Telefon:
+48 22 574 10 00

Kontakt:
pl.fujitsu.com/support/helpdesk.html
e-mail: kontakt-pl@ts.fujitsu.com


Członkowie zarządu: 
Dariusz Kwieciński - Prezes Zarządu
Jan Rogoń

Dane przedsiębiorstwa:
Firma:
Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o
Adres:
The Park budynek
ul. Krakowiaków 36
02-255 Warszawa
Polska

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000039035
Kapitał zakładowy 2427000 PLN

NIP:
PL1132172342

Numer rejestrowy: 
E0001689WZBW 
(w Rejestrze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska) 

Ochrona danych:
Stephan Müller
Data Protection Officer –
Specialized Compliance Officer Data Protection
Fujitsu Technology Solutions GmbH
Mies-van-der-Rohe-Str. 8
80807 Munich

email: Datenschutzbeauftragter@ts.fujitsu.com
Internet: ts.fujitsu.com