Skip to main content

Fujitsu

Poland

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Usługi wsparcia dla produktów

Warunki wsparcia dla danego kraju

Warunki wsparcia opisują zasady korzystania z lokalnego serwisu w danym kraju, które zostały określone w warunkach umowy, oraz wymieniają kraje, które mogą stosować umowę Support Pack Hardware:
Warunki wsparciaOpen a new window (PDF, 450 KB).

Warunki usługi mają zastosowanie do następujących pakietów:

  • Support Pack Hardware
  • ServiceContract Hardware 
  • ServiceContract Fujitsu M10 i Oracle SPARC Enterprise Server
  • Support Pack Software
  • ServiceContract Software
  • InstallationPack
  • InstallationPack Fujitsu M10 i Oracle SPARC Enterprise Server