Skip to main content

Fujitsu

Poland

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Modułowy system biblioteki StorageTek SL8500

Wszechstronność i wysoka skalowalność

SL8500Jeśli budżet działu IT firmy nie nadąża za jej potrzebami zwiększenia pojemności, nadmiar personelu nie jest problemem – wystarczy uprościć strategię dostępu do danych. System modułowej biblioteki SL8500 leży u podstaw wielu strategii tego typu. Korzystając z biblioteki taśmowej StorageTek SL8500, można usprawnić działalność organizacji przy jednoczesnej maksymalizacji dostępności i zgodności – wszystko przy minimalnych kosztach i zakłóceniach, ale z zachowaniem maksimum bezpieczeństwa i elastyczności. Biblioteka SL8500 to wysoce elastyczne niewielkie rozwiązanie do inteligentnej archiwizacji ważnych informacji firmowych, które dostosowuje się do potrzeb przedsiębiorstwa.
CechyKorzyści
  • Możliwość rozwoju bez przerywania pracy
  • Płynna skalowalność nawet przy największych wymaganiach obsługi danych
  • Pełna obsługa nadmiarowych, wymienianych podczas pracy elementu
  • Możliwość zmniejszenia planowanych i nieplanowanych przestojów
  • Inteligentne funkcje partycjonowania, współdzielenia i zarządzania
  • Uproszczenie zadań zarządzania biblioteką i usprawnienie wykorzystania biblioteki
  • Obsługa mieszanych nośników „Any Cartridge Any Slot”
  • Możliwość wykorzystywania różnorodnych technologii jednocześnie umożliwia zoptymalizowanie inwestycji w nośniki
  • Możliwość rozwoju w czasie rzeczywistym i płacenia w miarę rozbudowy
  • Długotrwała ochrona inwestycji i optymalizacja kosztów