GTM-MQCD359
Skip to main content

Windows Server® 2016

Perfectly Combined PowersOverview of EditionsHow to license rightMore Information
Nowy model licencjonowania: licencja oparte na rdzeniach

Systemy Windows Server 2016 Standard i Datacenter obsługują nowy model licencjonowania, który jest oparty na rdzeniach fizycznych, a nie procesorach.

Aby uzyskać licencję na skonfigurowane indywidualnie serwery FUJITSU PRIMERGY, wykonaj trzy proste działania:

  • Krok 1: Sprawdź liczbę rdzeni na procesor: licencji podlega minimum osiem rdzeni na procesor
  • Krok 2: Sprawdź liczbę rdzeni na system: licencji podlega minimum 16 rdzeni na serwer
  • Krok 3: Zgodność wymaga licencjonowania wszystkich rdzeni fizycznych

Uprawnienia maszyn wirtualnych są nadawane dopiero po uzyskaniu licencji na wszystkie rdzenie. Po uzyskaniu licencji na wszystkie rdzenie uzyskujesz uprawnienia do dwóch maszyn wirtualnych z systemem Windows Server 2016 Standard.