GTM-MQCD359
Skip to main content

BS2IDE

BS2IDE — zintegrowane środowisko programistyczne dla systemu BS2000 oparte na Eclipse

Eclipse ReadyBS2IDE wspomaga twórców aplikacji BS2000 w typowych zadaniach i łączy zalety nowoczesnych środowisk programistycznych. Dzięki połączeniu najważniejszych narzędzi dla procesie tworzenia oprogramowania w jednym, zunifikowanym interfejsie użytkownika BS2IDE wspomaga programistów podczas całego cyklu programowania i zwiększa wydajność tworzenia i obsługi oprogramowania BS2000.

Najważniejsze rozwiązania:

  • Edytory z wiedzą o składni (np. dla SDF-P) 
  • Zdalne uruchamianie kompilatorów i programu wiążącego w systemie BS2000 
  • Umieszczanie znaczników problemów bezpośrednio w odpowiednich wierszach kodu 
  • Zorientowane na źródło, graficzne zdalne debugowanie (oparte na AID) 
  • Połączenie openFT z systemem BS2000 (zdalny eksplorator systemu) 
  • Lokalne lub zdalne przechowywanie źródła 
  • Obsługa otwartych systemów kontroli zmian (np. git)

BS2IDE obsługuje najpopularniejsze języki programowania systemu BS2000:

  • COBOL85 i COBOL2000 (w tym ESQL) 
  • Assembler 
  • C/C++

BS2IDE opiera się na szkielecie open source Eclipse, który oferuje ogromną liczbę dodatkowych wtyczek. Ponadto można integrować BS2IDE z istniejącymi środowiskami opartymi na Eclipse.

Narzędzie BS2IDE jest ciągle rozwijane zgodnie z potrzebami klientów. Nowe wersje są udostępniane jako aktualizacje internetowe w regularnych odstępach czasu. Instrukcja obsługi do aktualnej wersji i aktualności są publikowane na stronie głównej BS2IDE:

http://bs2000.ts.fujitsu.com/bs2ideOpen a new window