GTM-MQCD359
Skip to main content

Tomcat

Apache Tomcat

Skrypt Apache Tomcat zapewnia środowisko do obsługi sekwencji kodu Java (serwletu), do którego można uzyskiwać dostęp za pośrednictwem sieci, innymi słowy stanowi pojemnik serwletu. Umożliwia używanie kompilatora JSP do przekształcania stron serwerowych Jasper Jaba (zawartość statyczna, np. HTML z osadzonym kodem Java) w serwlety, które są następnie wykonywane.
Może także być używany jako normalny serwer internetowy do obsługi zawartości statycznej, choć serwer internetowy Apache jest lepiej przystosowany do tego celu. Skrypt Tomcat ma dwa łącza: łącze HTTP i łącze AJP. Łącze HTTP służy do bezpośredniego dostępu lub do obsługi operacji serwera internetowego proxy (np. Apache z mod_proxy). Łącze AJP służy do efektywnej komunikacji z serwerem internetowym, który sam dostarcza zawartość statyczną.

Skrypt Tomcat jest dostarczany jako TOMCAT w jednostce dostawy BS2000 APACHE

Skrypt jest dostępny w następujących wersjach BS2000/OSD:
TOMCAT 5.5A00 — aktualna wersja
TOMCAT (BS2000/OSD) 5.5A00 opiera się na Open Source Tomcat w wersji 5.5.26. Skrypt Tomcat może być używany z APACHE (BS2000/OSD) począwszy od wersji 2.2A.