GTM-MQCD359
Skip to main content

Perl

Perl (Practical Extraction and Report Language — Praktyczny Język Pobierania i Raportowania)

Perl to skrypt znany ze środowiska UNIX. Składnia skryptu Perl opiera się na C i różnych językach skryptu powłokowego. Różne moduły i rozszerzenia sprawiają, że skrypt Perl może być wykorzystywany uniwersalnie. Skrypt Perl jest szczególnie istotny w kontekście serwerów internetowych, ponieważ jest odpowiedni do przetwarzania tekstu i danych formularzy, dlatego w Internecie dostępne są bezpłatne moduły Pearl dla wielu scenariuszy.

Pełna integracja skryptu Perl w serwerze internetowym Apache pozwala uzyskać znacznie efektywniejszą wersję skryptu. Ponadto skrypt Perl może być także instalowany i używany samodzielnie, np. do automatyzacji sekwencji w POSIX.

Skrypt Perl jest dostarczany jako PERL w jednostce dostawy BS2000 APACHE Moduł Apache mod_perl, który obejmuje integrację skryptu Perl w Apache, jest częścią jednostki dostawy BS2000 APACHE.
Skrypt Perl w BS2000/OSD jest obecnie dostępny jako PERL w wersji 5.8A00.

PERL (BS2000/OSD) 5.8A00 opiera się na Open Source Perl w wersji 5.8.8. (Moduł Apache mod_perl opiera się na Open Source mod_perl w wersji 2.0.3) Skrypt Perl może być używany z APACHE (BS2000/OSD), począwszy od wersji 2.2A.