GTM-MQCD359
Skip to main content

Dodatki

Dodatki — przegląd

Pakiety dodatków wymienione poniżej mogą być zamawiane jako nośniki danych (pokazane) z pełną kolekcją pakietów dodatków pod numerem zamówienia U24527-C5.
Oprogramowanie i zawarte w nim informacje podlegają następującym warunkom:

Korzystanie z oprogramowania i informacji odbywa się na własne ryzyko. Operator tych stron nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, straty uboczne lub usterki. W szczególności operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy w programach. Operator nie ma obowiązku obsługi programów ani zapewniania poprawek lub aktualizacji. W przypadku oprogramowania przenoszonego należy także przestrzegać zapisów praw autorskich oprogramowania pierwotnego. Wymienione znaki towarowe są znakami towarowymi lub nazwami marek należącymi do odpowiednich właścicieli i/lub partnerów oprogramowania.

Wszystkie oferowane dodatki powinny być używane z POSIX-BC w wersji 03.1A23 lub wyższej.

Uwaga:

Do większości dodatków dołączona jest dokumentacja w formie „stron głównych”. Do korzystania z tego w systemie POSIX konieczny będzie dodatek „awf” (w kategorii „General Tools” (Narzędzia ogólne)). 

Niektóre narzędzia wykorzystują interfejs Curses do kontroli nad terminalem (przykłady: Jove, Lynx, tcsh). Narzędzia te mogą być używane wyłącznie w ramach emulacji terminala 9750 lub w oknie Telnet z istotnymi ograniczeniami. SINIX-TE z połączeniem rlogin lub secure shell (w przypadku systemów opartych na Windows można bezpłatnie pobrać klienta puttyOpen a new window z interfejsem rlogin i ssh) umożliwia ustanowienie połączenia bezpośrednio z podsystemem POSIX (o ile w identyfikatorze BS2000 ustawiono atrybut POSIX-RLOGIN-DEFAULT).

Wszystkie pakiety dodatków są instalowane w katalogu /opt/SMAWPlus/ w systemie plików POSIX.

Najlepszym rozwiązaniem jest użycie POSIX INSTALLer do utworzenia /opt jako oddzielnego systemu plików o wielkości co najmniej 100 MB. Pakiet SMAWPbase musi być zainstalowany najpierw, ponieważ tworzy strukturę katalogów, w której instalowane są pozostałe pakiety.

Dostępne dodatki

SMAWPagrp (wersja 2.04)
agrep — Approximate grep (szybkie narzędzie do dopasowywania zbliżonych wzorów)
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 2,0 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 0,1 MB

SMAWPanlg (wersja 6.0)
analogowy — szybki i bezpłatny program do analiz plików dzienników serwerów internetowych
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 12,2 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 4,2 MB


SMAWPawf (wersja 1990.07)
awf — zamiennik nroff Henry'ego Spencera oparty na awk
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 0,1 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 0,2 MB


SMAWPbann (wersja 1.0)
banner - zamiennik bannera SysV
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 1,6 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 0,1 MB


SMAWPbase (wersja 2004.03)
Basic Directory Structure dla DVD plus
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 4,5 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt: 0,1 MB


SMAWPbash (wersja 2.03)
bash — powłoka z funkcją edycji wiersza poleceń
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 14,6 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 4,6 MB


SMAWPbisn (wersja 2.0)
Bison — generator parsera GNU
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 6,1 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 1,6 MB


SMAWPbzip (wersja 1.0.3)
bzip — wysokiej jakości narzędzie do kompresji danych
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 6,2 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 1,8 MB


SMAWPcrlg (wersja 1.6.2)
cronolog — elastyczny program rotacji dziennika internetowego
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 1,8 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 0,2 MB


SMAWPcscp (wersja 15.5)
cscope — narzędzie do indeksowania kodu źródłowego C
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 4,0 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 0,2 MB
(ostatnia aktualizacja 30.07.2004 10:11:20)


SMAWPcvs (wersja 1.12.9)
GNU CVS Concurrent Versions System
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 16,4 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 4,6 MB


SMAWPdiff (wersja 2.8.7)
Narzędzia GNU diff utilities
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 9,6 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 0,9 MB


SMAWPflex (wersja 2.5.4a)
GNU flex
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 3,1 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 0,6 MB


SMAWPfly (wersja 2.0.0)
fly — generowanie obrazów w locie
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 3,3 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 0,4 MB


SMAWPgawk (wersja 3.1.3)
GNU awk — język skryptowy
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 22,9 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 6,3 MB


SMAWPgm4 (wersja 1.4.2)
GNU m4 —- makroprocesor
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 3,1 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 0,5 MB


SMAWPgrep (wersja 2.5.1a)
grep — GNU grep
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 3,8 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 0,5 MB


SMAWPgtar (wersja 1.14)
GNU tar
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 2,5 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 1,7 MB


SMAWPgzip (wersja 1.3.6)
gzip — program do kompresji GNU
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 1,3 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 0,4 MB


SMAWPhtdg (wersja 3.1.6)
ht://dig wyszukiwarka internetowa
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 30,5 MB


SMAWPjove (wersja 4.16.0.70)
Jonathan's Own Version of Emacs
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 2,3 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 0,5 MB


SMAWPldb4 (wersja 4.2.52.2)
Berkeley libdb4
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 68,2 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 26,0 MB


SMAWPlynx (wersja 2.8.5dev.16)
lynx — przeglądarka internetowa dla terminali alpha
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 16,9 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 0,7 MB


SMAWPlz (wersja 1.2.3)
Biblioteka kompresji zlib
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 1,1 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 0,8 MB


SMAWPmake (wersja 3.80)
GNU make
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 5,9 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 1,7 MB


SMAWPmd5 (wersja 2.1)
md5 -- narzędzie skrótu wiadomości wiersza poleceń RFC1321
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 0,6 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 0,2 MB


SMAWPnagi (wersja 3.0)
nagios — program do monitorowania hosta, usług i sieci
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 46,7 MB


SMAWPncat (wersja 2.0-alpha2)
Netcat
przybliżona pojemność BS2000 SINLIB: 4.8 MB


SMAWPossh (wersja 5.0p1)
OpenSSH Secure Shell
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 15,6 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 2,0 MB


SMAWPossl (wersja 0.9.8g)
Narzędzia i biblioteki szyfrowania OpenSSL
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 9,7 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 28,5 MB


SMAWPprng (wersja 0.9.29)
Generator liczb pseudolosowych Daemon
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 1,6 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 0,2 MB


SMAWPptch (wersja 2.5.4)
Ścieżka GNU
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 2,7 MB


SMAWPptre (wersja 2.20)
pstree -
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 1,6 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 0,1 MB


SMAWPrcs (wersja 5.7)
rcs — system kontroli wersji
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 18,2 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 0,6 MB


SMAWPsloc (wersja 2.23)
sloccount — licznik fizycznych wierszy źródłowych kodu
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 3,4 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 0,6 MB


SMAWPsqli (wersja 3.3.7)
sqlite — mechanizm bazy danych SQL z możliwością osadzania
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 4,3 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 3,8 MB


SMAWPsudo (wersja 1.6.8p9)
sudo — udzielanie kontrolowanych uprawnień super-użytkownika
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 5,6 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 0,6 MB


SMAWPtcpw (wersja 7.6-ipv6.2)
Mechanizmy TCP Wrapper z protokołem IPv6
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 19,2 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 0,8 MB


SMAWPtcsh (wersja 6.15.00)
tcsh — powłoka C z funkcją edycji wiersza poleceń
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 3,5 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 1,9 MB


SMAWPunzp (wersja 5.50)
unzip -— narzędzia Info-ZIP UnZip
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 6,0 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 0,4 MB


SMAWPwbal (wersja 2.01-10)
webalizer — szybki i bezpłatny program do analiz plików dzienników serwerów internetowych
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 9,6 MB


SMAWPwget (wersja 1.9.1)
GNU Wget — nieinteraktywne narzędzie pobierania sieciowego
przybliżony rozmiar BS2000 SINLIB: 10,9 MB,
przybliżona pojemność POSIX/opt/SMAWPlus: 0,6 MB